[Lyrics] Bomb Bomb Bomb - SHU-I

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️SHU-I we be coming SHU-I we be rocking
SHU-I we be jumping SHU-I we be dancing
Yeah let\'s get this party started right
Yeah we gon\' do this rai here uh uh let\'s go
Bomb Bomb Bomb (jump) 나를봐봐 예
Bomb Bomb Bomb (jump) 뛰어올라 예
Bomb Bomb Bomb (jump) 너에 몸이달아올라
Bomb Bomb Bomb (jump) 소리쳐봐 예

Bomb Bomb Bomb (jump) 뛰어올라 예
Bomb Bomb Bomb (jump) 나에 몸을 따라
쿵쿵쿵 이미 다가온순간에 심장이
쿵쿵쿵 내게 말에 너를 가지라고
Tic tac toc 이제 다가설께 네게 천천히
hot hot hot 나만 줄수 있는 Special feeling
이대로 Follow follow me
거칠게 위로위로 reach
느껴봐 feel it with me

one two three let\'s go
왔단말야 왔단말야 왔단말야
왔단말야 왔단말야 왔단말야
왔단말야 왔단말야 왔단말야
터지는 음악소리에 let\'s get it started
(jump jump jump let\'s go)
Bomb Bomb Bomb (jump jump) 나를봐봐 예
Bomb Bomb Bomb (jump jump) 뛰어올라 예
Bomb Bomb Bomb (hey) 너에 몸이달아올라

Bomb Bomb Bomb (jump jump) 소리쳐봐 예
Bomb Bomb Bomb (jump jump) 뛰어올라 예
Bomb Bomb Bomb (hey) 나에 몸을 따라
(shu I Let's go)
내가 clap clap clap
Everybody again
clap clap clap
Tic tac toc 나의 스텝 무대위를 밟고서
hot hot hot 뜨거워진 hottist shoes stage

이대로 follow follow me
거칠게 위로위로 reach
느껴봐 feel it with me
one two three let's go
jump jump jump let's go
왔단말야 왔단말야 왔단말야
왔단말야 왔단말야 왔단말야
왔단말야 왔단말야 왔단말야
터지는 음악소리에 let's get it started

(jump jump jump let's go)
Bomb Bomb Bomb (jump jump) 나를봐봐 예
Bomb Bomb Bomb (jump jump) 뛰어올라 예
Bomb Bomb Bomb (hey) 너에 몸이달아올라
Bomb Bomb Bomb (jump jump) 소리쳐봐 예
Bomb Bomb Bomb (jump jump) 뛰어올라 예
Bomb Bomb Bomb (hey) 나에 몸을 따라
(shu I Let's go)
모두 나를 따라 뛰어보자

Let's go rhythm 따라 빠르게 또는 real slow
beat에 between 그틈에 걸친 이춤에 미친
나를 한번 바라봐줘 In Slow motion
왔단말야 왔단말야 왔단말야
왔단말야 왔단말야 왔단말야
왔단말야 왔단말야 왔단말야
터지는 음악소리에 let's get it started
(jump jump jump let's go)
Bomb Bomb Bomb (jump jump) 나를봐봐 예

Bomb Bomb Bomb (jump jump) 뛰어올라 예
Bomb Bomb Bomb (hey) 너에 몸이달아올라
Bomb Bomb Bomb (jump jump) 소리쳐봐 예
Bomb Bomb Bomb (jump jump) 뛰어올라 예
Bomb Bomb Bomb (hey) 나에 몸을 따라~
Bomb Bomb Bomb (jump) 나를봐봐 예
Bomb Bomb Bomb (jump) 뛰어올라 예
Bomb Bomb Bomb (jump) 너에 몸이달아올라
Bomb Bomb Bomb (jump) 소리쳐봐 예

Bomb Bomb Bomb (jump) 뛰어올라 예
Bomb Bomb Bomb (jump) 나에 몸을 따라
SHU-I I Let's go

==Roman
SHU-I we be coming SHU-I we be rocking
SHU-I we be jumping SHU-I we be dancing

Yeah let’s get this party started right
Yeah we gon’ do this right here uh uh let’s go


[Chorus]
Bomb Bomb Bomb (jump) nareulbwabwa ye
Bomb Bomb Bomb (jump) ddwieowolla ye
Bomb Bomb Bomb (jump) neoe momidaraolla
Bomb Bomb Bomb (jump) sorichyeobwa ye
Bomb Bomb Bomb (jump) ddwieowolla ye
Bomb Bomb Bomb (jump) nae momeul ddara
kkung kkung kkung imi dagaonsunganne shimjangi

kkung kkung kkung naege mare neoreul kajirago
Tic tac toc ije dagaseolgge nege cheoncheonhi
hot hot hot naman julsu ittneun Special feeling

idaero Follow follow me
gochilge wirowiro reach
neuggyeobwa feel it with me
one two three let’s go

wattdanmarya wattdanmarya wattdanmarya

wattdanmarya wattdanmarya wattdanmarya
wattdanmarya wattdanmarya wattdanmarya
teojineun eomaksorie let’s get it started
(jump jump jump let’s go)


[Chorus]

Bomb Bomb Bomb (jump) nareulbwabwa ye
Bomb Bomb Bomb (jump) ddwieowolla ye

Bomb Bomb Bomb (jump) neoe momidaraolla
Bomb Bomb Bomb (jump) sorichyeobwa ye
Bomb Bomb Bomb (jump) ddwieowolla ye
Bomb Bomb Bomb (jump) nae momeul ddara

(shu I Let’s go)

naega clap clap clap
Everybody again
clap clap clap

Tic tac toc naui step mudaewireul barbgoseo
hot hot hot ddeugeowojin hottist shoes stage

idaero Follow follow me
gochilge wirowiro reach
neuggyeobwa feel it with me
one two three let’s go

wattdanmarya wattdanmarya wattdanmarya
wattdanmarya wattdanmarya wattdanmarya

wattdanmarya wattdanmarya wattdanmarya
teojineun eomaksorie let’s get it started
(jump jump jump let’s go)

[Chorus]

Bomb Bomb Bomb (jump) nareulbwabwa ye
Bomb Bomb Bomb (jump) ddwieowolla ye
Bomb Bomb Bomb (jump) neoe momidaraolla
Bomb Bomb Bomb (jump) sorichyeobwa ye

Bomb Bomb Bomb (jump) ddwieowolla ye
Bomb Bomb Bomb (jump) nae momeul ddara

(shu I Let’s go)

modu nareulddara ddwieoboja Let’s go
rhythm ddara bbareuke ddoneun real slow
beat e between geuteume geoljin ichume michin
nareul hanbeon barabwajwo In Slow motion


wattdanmarya wattdanmarya wattdanmarya
wattdanmarya wattdanmarya wattdanmarya
wattdanmarya wattdanmarya wattdanmarya
teojineun eomaksorie let’s get it started
(jump jump jump let’s go)


[Chorus]

Bomb Bomb Bomb (jump jump) nareulbwabwa ye

Bomb Bomb Bomb (jump jump) ddwieowolla ye
Bomb Bomb Bomb (hey) neoe momidaraolla
Bomb Bomb Bomb (jump jump) sorichyeobwa ye
Bomb Bomb Bomb (jump jump) ddwieowolla ye
Bomb Bomb Bomb (hey) nae momeul ddara~
Bomb Bomb Bomb (jump jump) nareulbwabwa ye
Bomb Bomb Bomb (jump jump) ddwieowolla ye
Bomb Bomb Bomb (hey) neoe momidaraolla
Bomb Bomb Bomb (jump jump) soichyeobwa ye

Bomb Bomb Bomb (jump jump) ddwieowolla ye
Bomb Bomb Bomb (hey) nae momeul ddara

SHU-I I Let’s go


****Translation****


SHU-I we be coming SHU-I we be rocking
SHU-I we be jumping SHU-I we be dancing

Yeah let’s get this party started right
Yeah we gon’ do this right here uh uh let’s go

[Chorus]
Bomb Bomb Bomb (jump)
Look at me yeah
Bomb Bomb Bomb (jump)
Jump up yeah
Bomb Bomb Bomb (jump)

Heat up your body
Bomb Bomb Bomb (jump)
Scream yeah
Bomb Bomb Bomb (jump)
Jump up yeah
Bomb Bomb Bomb (jump)
Follow my moves

Kung Kung Kung

In this moment that has already come
Kung Kung Kung
My heart tells me I got you
Tic tac toc
Now I´ll slowly go to you
Hot Hot Hot
Only I can give you that special feeling
Like this follow follow me
Reach out for it roughly

Feel it Feel it with me
one, two, three let´s go!

It has come, It has come, It has come
It has come, It has come, It has come
It has come, It has come, It has come
In the sound of this explosive music
Let´s get it started

[Chorus]

Bomb Bomb Bomb (jump)
Look at me yeah
Bomb Bomb Bomb (jump)
Jump up yeah
Bomb Bomb Bomb (jump)
Heat up your body
Bomb Bomb Bomb (jump)
Scream yeah
Bomb Bomb Bomb (jump)

Jump up yeah
Bomb Bomb Bomb (jump)
Follow my moves

I clap clap clap
Everybody again
clap clap clap
Tic tac toc
Follow my steps on stage

Hot hot hot
Burning hottest shoes stage
Like this follow follow me
Reach out for it roughly
Feel it Feel it with me
one, two, three let´s go!
Jump jump jump let´s go

It has come, It has come, It has come

It has come, It has come, It has come
It has come, It has come, It has come
In the sound of this explosive music
Let´s get it started

[Choru]
Bomb Bomb Bomb (jump)
Look at me yeah
Bomb Bomb Bomb (jump)

Jump up yeah
Bomb Bomb Bomb (jump)
Heat up your body
Bomb Bomb Bomb (jump)
Scream yeah
Bomb Bomb Bomb (jump)
Jump up yeah
Bomb Bomb Bomb (jump)
Follow my moves


Lte´s see you all jump following me
Let´s GO!

Follow the rhythm fastly or real slow
Crazy in this dance expanding in the beat between that time
Watch me once again in slow motion

It has come, It has come, It has come
It has come, It has come, It has come

It has come, It has come, It has come
In the sound of this explosive music
Let´s get it started

[Chorus]
Bomb Bomb Bomb (jump)
Look at me yeah
Bomb Bomb Bomb (jump)
Jump up yeah

Bomb Bomb Bomb (jump)
Heat up your body
Bomb Bomb Bomb (jump)
Scream yeah
Bomb Bomb Bomb (jump)
Jump up yeah
Bomb Bomb Bomb (jump)
Follow my moves


Bomb Bomb Bomb (jump)
Look at me yeah
Bomb Bomb Bomb (jump)
Jump up yeah
Bomb Bomb Bomb (jump)
Heat up your body
Bomb Bomb Bomb (jump)
Scream yeah
Bomb Bomb Bomb (jump)

Jump up yeah
Bomb Bomb Bomb (jump)
Follow my moves

SHU-I chúng tôi đang đến đây SHU-I chúng tôi đang đến đây
SHU-I Chúng tôi đang nhảy SHU-I đang nhảy

Yeah hãy để bữa tiệc bắt đầu thật vui vẻ nào

Yeah chúng tôi sẽ làm thế ngay tại đây uh uh bắt đầu nào

[điệp khúc]
Bomb Bomb Bomb (nhảy)
Nhìn tôi này
Bomb Bomb Bomb (nhảy)
nhảy lên yeah
Bomb Bomb Bomb (nhảy)
Hãy làm nóng cơ thể bạn lên nào

Bomb Bomb Bomb (nhảy)
Hò hét yeah
Bomb Bomb Bomb (nhảy)
nhảy lên yeah
Bomb Bomb Bomb (nhảy)
Làm theo động tác của tôi nhé

Kung Kung Kung
Ngay lúc này điều đó đã đến rồi

Kung Kung Kung
Con tim mách bảo rằng tôi đã có em
Tic tac toc
Giờ tôi sẽ đi theo em thật chậm nhé
Thật sôi nổi
Chỉ duy mình tôi mới có thể cho em cảm giác ấy
Như thế này này, đi theo tôi nào
Với lấy nó một cách mạnh mẽ
Hãy cảm nhận nó cùng tôi nhé

Một, hai, ba, bắt đầu!

Nó đến rồi
Âm thanh của giai điệu nhạc nhẽo bùng nổ này
Bắt đầu thôi

[Điệp khúc]

Tôi vỗ tay và mọi người làm lại như thế nữa
Tic tac toc

Làm theo bước nhảy của tôi trên sân khấu nhé
Ôi thật sôi nổi
Như đốt cháy cả sàn nhảy vậy

Như thế này này, đi theo tôi nào
Với lấy nó một cách mạnh mẽ
Hãy cảm nhận nó cùng tôi nhé
Một, hai, ba, bắt đầu!
Cùng nhảy lên, bắt đầu!


Nó đến rồi
Âm thanh của giai điệu nhạc nhẽo bùng nổ này
Bắt đầu thôi

[Điệp khúc]

Tôi sẽ xem những bước nhảy của em nhé
Đi theo tôi nào
Bt đầu!


Nhảy theo nhịp điệu thật nhanh hay thực sự chậm
Nhảy say mê trong bước nhảy cuốn hút này, trong nhịp điệu của thời gian
Cùng nhìn tôi chuyển động thật chậm một lần nữa nhé
Nó đến rồi
Âm thanh của giai điệu nhạc bùng nổ này
Bắt đầu thôi

[Điệp khúc]

 

×
Quay lại
Top