[Lyrics] Black Roses - Marc Terenzi

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️It all seems so unreal from here
From here I reach for you
It's killing me, you're all I see, you were life's proof
You don't seem to notice me
But I'm still here, I drown in tears right next to you
But you just see right through
Thought I was right, I gave my life for you
And you were all I knew


Have you forgotten what's haunting me

Lay black roses on a grave
Watch colors fade away
Here's to you and here's to your laughter
I never meant to make you cry
Wish I could turn back time
Wish I could tell her
I, I never said goodbye


Wish I could turn back the hands of time
And lay with you for a little while
But all my love bleeds out my heart
I just can't stay but my soul
won't leave this place

Have you forgotten what's haunting me

Lay black roses on a grave

This is where I lay
Here's to you and here's to your laughter
I never meant to make you cry
Wish I could turn back time
Wish I could tell her
I, I never said goodbye

Goodbye, goodbye, goodbye, goodbye
I never got to say goodbye, goodbye

Mọi chuyện dường như quá hão huyền từ chốn đây
Bắt đầu từ nơi ấy tôi hướng về em
Điều đó đang giết chết tôi, em là tất cả những gì tôi thấy, là thử thách của đời tôi
Em có vẻ chẳng chú ý đến tôi
Nhưng tôi vẫn ở đây, đẫm nước mắt ngay bên em
Nhưng em chỉ nhìn đăm đăm
Tôi nghĩ rằng mình đã đúng, trao cho em cả cuộc đời

Và em là tất cả những gì tôi biết

Em đã quên điều gì đang ám ảnh tôi sao?

Đặt hoa hồng đen lên nấm mộ
Nhìn xem sắc hoa tàn phai
Đây là dành cho em và cho nụ cười cũa em
Tôi chưa bao giờ có ý làm em khóc
Ước gì tôi có thể quay ngược lại thời gian
Ước gì tôi có thể nói với cô ấy

Tôi, tôi không bao giờ nói lời từ biệt

Ước gì tôi có thể xoay chuyển chiếc kim thời gian
Và nằm xuống cùng em trong chốc lát
Nhưng toàn bộ tình yêu của tôi chảy tràn ra khỏi trái tim
Tôi chỉ không thể ở lại nhưng tâm hồn tôi
Sẽ không xa rời chốn này

Em đã quên điều gì đang ám ảnh tôi sao?


Hãy đặt hoa hồng đen lên nấm mộ
Đây là nơi tôi yên nghỉ
Này là cho em và này là cho tiếng cười của em
Tôi chưa bao giờ có ý làm em khóc
Ước gì tôi có thể quay ngược lại thời gian
Ước gì tôi có thể nói với cô ấy
Tôi, tôi không bao giờ nói lời chia tay

Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt

Tôi không bao giờ phải nói lời từ biệt

 
×
Quay lại
Top