[Lyrics] Behind Blue Eyes - The Who

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️

Behind blue eyes

No one knows what it's like
To be the bad man
To be the sad man
Behind blue eyes

No one knows what it's like
To be hated

To be fated
To telling only lies

But my dreams
They aren't as empty
As my conscience seems to be

I have hours, only lonely
My love is vengeance
That's never free


No one knows what it's like
To feel these feelings
Like I do
And I blame you

No one bites back as hard
On their anger
None of my pain and woe
Can show through


But my dreams
They aren't as empty
As my conscience seems to be

I have hours, only lonely
My love is vengeance
That's never free

When my fist clenches, cra.ck it open

Before I use it and lose my cool
When I smile, tell me some bad news
Before I laugh and act like a fool

If I swallow anything evil
Put your finger down my throat
If I shiver, please give me a blanket
Keep me warm, let me wear your coat

No one knows what it's like

To be the bad man
To be the sad man
Behind blue eyes
Đằng sau cặp mắt xanh

Không ai biết nó như thế nào
để làm người tệ bạc
để làm nguời đau buồn

đằng sau cặp mắt xanh

Và không ai biết nó như thế nào
để bị ghét
để bị phai mờ
để nói toàn dối trá

Nhưng những giấc mơ của tôi, chúng đâu có rỗng tuếch
Cũng như ý thức của tôi đâu có vẻ như thế
Tôi có nhiều giờ, chỉ có một mình

Tình yêu của tôi là sự báo thù
Nó chẳng bao giờ tự do

Không ai biết nó như thế nào
để cảm thấy những xúc cảm này như tôi làm
và tôi trách các người !

Không ai cắn lại đau như trong cơn giận dữ của họ
Không cơn đau buồn nào của tôi có thể cho thấy hết


Nhưng những giấc mơ của tôi, chúng đâu có rỗng tuếch
Cũng như ý thức của tôi đâu có vẻ như thế
Tôi có nhiều giờ, chỉ có một mình
Tình yêu của tôi là sự báo thù
Nó chẳng bao giờ tự do

Khám phá ra l.i.m.p nói nó đi (4x)

Không ai biết nó như thế nào
để bị ngược đãi

để bị đánh bại
đằng sau cặp mắt xanh

Không ai biết phải nói cái gì
rằng họ cảm thấy hối tiếc
và đừng lo lắng
Tôi không nói dối đâu

Nhưng những giấc mơ của tôi, chúng đâu có rỗng tuếch
Cũng như ý thức của tôi đâu có vẻ như thế

Tôi có nhiều giờ, chỉ có một mình
Tình yêu của tôi là sự báo thù
Nó chẳng bao giờ tự do

Không ai biết nó như thế nào
để làm người tệ bạc
để làm nguời đau buồn
đằng sau cặp mắt xanh 
×
Quay lại
Top