[Lyrics] Been A Son - Nirvana

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️

She should have stayed away from friends
She should have had more time to spend
She should have died when she was born
She should have worn the crown of thorns
She should have - been a son
She should have - been a son
She should have - been a son
She should have - been a son


She should have stood out in the crowd
She should have made her mother proud
She should have fallen on her stance
She should have had another chance

(x2)
She should have - been a son
She should have - been a son
She should have - been a son

She should have - been a son

She should have stayed away from friends
She should have had more time to spend
She should have died when she was born
She should have worn the crown of thorns
She should have - been a son
She should have - been a son
She should have - been a son

She should have - been a son
Cô ấy đáng lẽ nên tránh xa bạn bè ra
Cô ấy đáng lẽ nên có nhiều thời gian hơn
Cô ấy đáng lẽ nên chết ngay khi vừa sinh
Cô ấy đáng lẽ nên đeo vương miện bằng gai
Cô ấy đảng lẽ nên là một đứa con trai
[x4]


Đáng lẽ cô ấy nên bước ra khỏi đám đông
Đáng lẽ cô ấy nên làm cho mẹ mình hãnh diện
Đáng lẽ cô ấy nên từ bỏ lập trường của mình
Đáng lẽ cô ấy nên có một cơ hội khác
[x2]

Cô ấy đảng lẽ nên là một đứa con trai
[x4]

Cô ấy đáng lẽ nên tránh xa bạn bè ra

Cô ấy đáng lẽ nên có nhiều thời gian hơn
Cô ấy đáng lẽ nên chết ngay khi vừa sinh
Cô ấy đáng lẽ nên đeo vương miện bằng gai
Cô ấy đảng lẽ nên là một đứa con trai
[x4]

 
×
Quay lại
Top