[Lyrics] Beat Again - JLS

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️

Damn the Doctors just finished telling me
There's no time
Losing you could be the end of me
And that I
Should do the things that I wanna do
How could I
Without you without you ooh ooh


Cause youre the only I let in
Tell me how to stop this feeling spreadin
I'm hopin somehow that you know ooh ooh

Lets just get back together
We shouldve never broke up
Theyre telling me
That my heart wont beat again
We should have stayed together (No)

Cos when you left me it stopped
Theyre telling me
That my heart wont beat again
Won't beat again
Its killing me
(Hey hey hey)

If I died
Yeah would you come to my funeral

Would you cry
Would you feel some regret that
We didnt try
Or would you fall apart the
same as I
Uh uh uh

And would it always haunt you baby
That you missed your chance to save me

Cos you know its not too late
(Hey hey heeeeeey)

Lets just get back together
We should have never broke up
They're telling me
That my heart won't beat again
We should have stayed together
Vause when you left me it stopped

Theyre telling me
That my heart wont beat again
Won't beat again
Its killing me
That my heart wont beat again
Won't beat again
Its killing me
(Hey)


I need you back in my arms
I need love CPR
Cos its getting so cold ooooh
I need you back again
Or else Ill never mend
And girl if I go
I go I go I go

Lets just get back together

We should have never broke up
Theyre telling me
That my heart wont beat again
We should have stayed together
Cause when you left me it stopped
Theyre telling me
That my heart wont beat again
Won't beat again
Its killing me

That my heart wont beat again
Won't beat again
Its killing me
(hey .. come on)

Im beggin please dont let me, go
Chết tiệt cuộc nói chuyện của tôi với bác sĩ vừa mới kết thúc
Không còn thời gian

Đánh mất em có thể sẽ là kết thúc của tôi
Và tôi
Nên làm điều gì đó mà tôi muốn làm
Nhưng sao tôi có thể làm được
Nếu không có em nếu không có em ooh

Bởi vì em là người duy nhất mà tôi tin tưởng
Hãy nói cho tôi biết làm thế nào để ngừng lại cái cảm xúc này
Tôi hi vọng có cách nào đó để em có thể biết được


Hãy quay lại với nhau đi
Chúng ta đáng lẽ đã không chia tay
Bọn họ nói với tôi rằng
Trái tim tôi sẽ không thể đập trở lại
Vậy chúng ta nên ở đây cùng nhau
Vì khi em ra đi thì trái tim tôi sẽ ngừng đập
Họ nói với tôi rằng
Trái tim tôi sẽ không thể đập trở lại

Không thể đập trở lại
Và nó đang giết tôi

Nếu như tôi ra đi
Yeah em sẽ tới đám tang của tôi chứ
Em sẽ khóc chứ
Hay cảm thấy hối tiếc chăng
Chúng ta đã cố gắng
Hoặc em sẽ tan nát lòng như tôi chăng?

uh

Và điều ấy sẽ luôn ám ảnh em
Rằng em đã vuột mất cơ hội của mình để cứu lấy tôi
Bởi vì em biết rằng không quá muộn
Này...

Hãy quay lại với nhau đi
Chúng ta đáng lẽ đã không chia tay
Bọn họ nói với tôi rằng

Trái tim tôi sẽ không thể đập trở lại
Vậy chúng ta nên ở đây cùng nhau
Vì khi em ra đi thì trái tim tôi sẽ ngừng đập
Họ nói với tôi rằng
Trái tim tôi sẽ không thể đập trở lại
Không thể đập trở lại
Và nó đang giết tôi

Tôi cần em quay lại trong vòng tay tôi

Tôi cần được tình yêu khiến con tim tôi hồi phục
Bởi vì trời đang lạnh dần
Tôi cần em quay lại một lần nữa
Tôi sẽ không bao giờ hồi phục được nữa
Và em à, nếu tôi ra đi
Tôi ra đi, ra đi

Hãy quay lại với nhau đi
Chúng ta đáng lẽ đã không chia tay

Bọn họ nói với tôi rằng
Trái tim tôi sẽ không thể đập trở lại
Vậy chúng ta nên ở đây cùng nhau
Vì khi em ra đi thì trái tim tôi sẽ ngừng đập
Họ nói với tôi rằng
Trái tim tôi sẽ không thể đập trở lại
Không thể đập trở lại
Và nó đang giết tôi


Tôi đang cầu xin em đấy, làm ơn đừng để tôi đi
 
×
Quay lại
Top