[Lyrics] Be OK - Ingrid Michaelson

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️

Be OK

I just want to be ok, be ok, be ok
I just want to be ok today
I just want to be ok, be ok, be ok
I just want to be ok today

I just want to feel today, feel today, feel today
I just want to feel something today

I just want to feel today, feel today, feel today
I just want to feel something today

Open me up and you will see
I'm a gallery of broken hearts
I'm beyond repair, let me be
And give me back my broken parts

I just want to know today,
know today, know today

I just want to know something today
I just want to know today,
know today, know today
Know that maybe I will be ok

Open me up and you will see
I'm a gallery of broken hearts
I'm beyond repair, let me be
And give me back my broken parts


Just give me back my pieces
Just give them back to me please
Just give me back my pieces
And let me hold my broken parts

I just want to be ok, be ok, be ok
I just want to be ok today
I just want to be ok, be ok, be ok
I just want to be ok today


I just want to feel today, feel today, feel today
I just want to feel something today
I just want to know today,
know today, know today
Know that maybe I will be ok
Know that maybe I will be ok
Know that maybe I will be ok
be OK


Tôi chỉ muốn được ok, được ok, được ok
Tôi chỉ muốn được ok hôm nay
Tôi chỉ muốn được ok, được ok, được ok
Tôi chỉ muốn được ok hôm nay

Tôi chỉ muốn cảm giác hôm nay, hôm nay, hôm nay
Tôi chỉ muốn cảm giác điều gì đó hôm nay
Tôi chỉ muốn cảm giác hôm nay, hôm nay, hôm nay
Tôi chỉ muốn cảm giác điều gì đó hôm nay


Mở tôi ra và bạn sẽ thấy
Tôi là phòng triển lãm của những trái tim vụn vỡ
Tôi ko sửa được nữa, hãy để mặc tôi
Và hãy trả lại những phần vụn vỡ của tôi

Tôi chỉ muốn biết hôm nay,
biết hôm nay, biết hôm nay
Tôi chỉ muốn biết điều gì đó hôm nay
Tôi chỉ muốn biết hôm nay,

biết hôm nay, biết hôm nay
Biết rằng có lẽ tôi sẽ được ok

Mở tôi ra và bạn sẽ thấy
Tôi là phòng triển lãm của những trái tim vụn vỡ
Tôi không thể sửa, hãy để mặc tôi
Và hãy trả lại tôi những phần vụn vỡ của tôi

Hãy trả lại những mảnh của tôi
Hãy trả chúng lại cho tôi làm ơn

Hãy trả lại những mảnh của tôi
Và hãy để tôi giữ lấy những phần vụn vỡ của tôi

Tôi chỉ muốn được ok, được ok, được ok
Tôi chỉ muốn được ok hôm nay
Tôi chỉ muốn được ok, được ok, được ok
Tôi chỉ muốn được ok hôm nay

Tôi chỉ muốn cảm giác hôm nay, hôm nay, hôm nay
Tôi chỉ muốn cảm giác điều gì đó hôm nay

Tôi chỉ muốn biết hôm nay,
biết hôm nay, biết hôm nay
Biết rằng có lẽ tôi sẽ được ok
Biết rằng có lẽ tôi sẽ được ok
Biết rằng có lẽ tôi sẽ được ok


 
×
Quay lại
Top