[Lyrics] Bamboo Banga - M.I.A

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️

Roadrunner, roadrunner
Going 100 mph
Roadrunner, roadrunner
Going 100 mph
With your radio on
With your radio on
Roadrunner, roadrunner
Going 100 mph

With your radio on

Somalia Angola Ghana Ghana Ghana Ghana
India Sri Lanka Burma Bamboo Banga
It's a Bamboo Banga, I said Bamboo Banga

This a Bamboo Banga, I said Bamboo Banga
And we hitting our rackets like a tennis player
And the drummer do this shit like he makarena


This a jungle banger, I said cold jammer (3x)
I'm bored of banana want guanabana
I wanna warm my buns this summer summer
Coz I'm sitting down chillin on gun powder
Strike match light fire, who's that girl called Maya
M.I.A. coming back with power power
I said M.I.A. is coming back with power power
I said M.I.A. is coming back with power power!!


I'm knocking on the doors of ya hummer hummer (4x)
Yeah we hungry like the wolves huntin dinner dinner
And we moving with the packs like hyena yena
Barbarella looks like she my dead ringer
When I'm dogging on the bonnet of ya red Honda
I'm a road runner a world runner
I'm a road runner a world runner

I'm a big timer it's a Bamboo Banga

I' m a big timer it's a Bamboo Banga
Tay chạy đường trường
Chạy 100 dặm một giờ
Tay chạy đường trường
Chạy 100 dặm một giờ
Với cái radio để mở
Với cái radio để mở
Tay chạy đường trường

Chạy 100 dặm một giờ
Với cái radio để mở

Xô-ma-li Ang-gô-la Ga-na Ga-na Ga-na Ga-na
Ấn Độ Sri Lanka Miến Điện Bamboo Banga
Đó là Bamboo Banga, tôi nói Bamboo Banga

Đây là Bamboo Banga, tôi nói Bamboo Banga
Và chúng ta quất vợt như tay chơi tennis
Và tay trống làm trò này như thể đang makarena (**)


Đây là kiểu ô tô rừng. tôi nói nó là cái đài cũ nhiễu sóng
Tôi chán ngấy chuối, tôi muốn mãng cầu cơ
Tôi sẽ hâm lại mấy cái bánh sữa mùa hè này
Vì tôi đang ngồi ớn lạnh trên chỗ thuốc súng
Đánh diêm lấy lửa, ai là cô gái tên Maya
MIA đang trở lại với sức mạnh vô song
Tôi nói MIA đang trở lại với sức mạnh vô song
Tôi nói MIA đang trở lại với sức mạnh vô song


Tôi gõ cửa nhà bạn hummer hummer (***)
Yeah, bọn tôi đói như sói đi săn bữa tối ấy
Và chúng ta tới lui với đống đồ đạc như linh cẩu
Barbarella trông như phiên bản đã chết của tôi
Khi tôi đang dùng kềm kẹp dở cái nắp xe Honda đỏ của anh bạn
Tôi là tay chạy đường trường, là tay chạy thế giới
Tôi là tay chạy đường trường, là tay chạy thế giới

Tôi là người bấm giờ vĩ đại, đó là Bamboo Banga

Tôi là người bấm giờ vĩ đại, đó là Bamboo Banga

 

×
Quay lại
Top