[Lyrics] Bad Medicine - Bon Jovi

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
(Your love is like bad medicine, Bad medicine is what I need, Ohohoh,
Shake it up, just like bad medicine
There ain't no doctor that can Cure my disease).


(Bad Medicine)
I ain't got a fever got a permanent disease, And It'll take more than a doctor
to prescribe a remedy
I got lots of money, but it isn't what I need,
Gonna take more than a shot to get this poison out of me,
And I got all the symptoms count 'em 1,2,3


First I need (That's what you get for falling in love)
Then you bleed (You get a little but it's never enough)
On your knees (That's what you get for falling in love)
And now this boy's addicted cause your kiss is the drug Ohohoh


(Your love is like bad medicine, Bad medicine is what I need. Ohohoh
Shake it up, just like bad medicine,
There ain't no doctor that can, Cure my disease)


(Bad, bad medicine)


I don't need no needle, To be giving me a thrill
And I don't need no anaesthesia, Or a nurse to bring a pill
I got a dirty down addiction, It doesn't leave a track
I got a jounce for your affection, Like a monkey on my back
There ain't no paramedic, Gonna save this heart attack


When you need (That's what you get for falling in love)
Then you bleed (You get a little but it's never enough)
On your knees (That's what you get for falling in love)
Now this boy’s addicted and your kiss is the drug


(Your love is like bad medicine, Bad medicine is what I need ohohoh
Shake it up, just like bad medicine
So let's play doctor, baby, Cure my disease)


(Bad, bad medicine), Is What I want
(Bad, bad medicine), Oww, Is what I need


I need a respirator cause I'm running out of breath
You're an all night generator wrapped in stockings and a dress
When you find your medicine you take what you can get
Cause if there's something better baby well they haven't found it yet. Ohohoh)


(Your love is like bad medicine, Bad medicine is what I need. Ohohoh
Shake it up, just like bad medicine
There ain't no doctor that can cure my disease)


Your love, Bad medicine, Bad medicine is what I need Ohohoh
Shake it up, just like bad medicine, Your love's the potion that can cure my disease)


(Bad, bad medicine), Is what I want
(Bad, bad medicine), Who’s bad who’s bad
(Bad bad medicine)
I gotta do it again, wait a minute, wait a minute, hold on,
I’m not done one more time feel it, Come on, Help me out


(Your love is like bad medicine, Bad medicine is what I need Ohohoh
Shake it up, just like bad medicine
You got the potion that can cure my disease
Your love, bad medicine
(Tình yêu của em như liều thuốc độc hại ấy, liều thuốc độc hại lại là những gì anh cần, ohohoh...
Tỉnh lại đi, chỉ như liều thuốc độc hại
Chẳng có vị bác sĩ nào có thể chữa khỏi căn bệnh của anh đâu).


(Liều thuốc độc hại)
Anh không có sốt mà mắc một căn bệnh nan y và sẽ mất hơn một vị bác sĩ để kê đơn
Anh có rất nhiều tiền, nhưng đó lại chẳng phải là những gì anh cần,
Sẽ mất hơn một lượt nữa để lấy chất độc này ra khỏi anh
Và anh có tất cả mọi triệu chứng đếm chúng 1, 2, 3...


Đầu tiên anh cần (Đó là những gì em nhận được vì yêu)
Rồi em xước (em nhận được 1 chút nhưng chút đó thì không bao giờ là đủ)
Đầu gối chảy máu (Đó là những gì em nhận được vì yêu)
Và giờ đây chàng trai này nghiện ngập vì chưng nụ hôn của em là liều thuốc phiện


(Tình yêu của em như liều thuốc độc hại ấy, liều thuốc độc hại lại là những gì anh cần, ohohoh...
Tỉnh lại đi, chỉ như liều thuốc độc hại
Chẳng có vị bác sĩ nào có thể chữa khỏi căn bệnh của anh đâu).


(Liều thuốc, liều thuốc độc hại)


Anh không cần cái kim chích nào hết để anh thấy sợ hãi
Và anh không cần gây tê đâu, hay cần y tá mang cho một viên thuốc
Anh có thói nghiện ngập nhơ nhuốc mà không sao bỏ được
Anh bị xóc bởi sự tác động của em, giống như một con khỉ ở trên lưng anh
Chẳng có một chuyên viên cấp cứu nào, sẽ ngăn cơn đau tim của anh lại.


Khi em cần (Đó là những gì em nhận được vì yêu)
Rồi em xước (em nhận được chút nhưng chút đó thì không bao giờ là đủ)
Đầu gối chảy máu (Đó là những gì em nhận được vì yêu)
Và giờ đây chàng trai này nghiện ngập vì chưng nụ hôn của em là liều thuốc phiện )


(Tình yêu của em như liều thuốc độc hại ấy, liều thuốc độc hại lại là những gì anh cần, ohohoh...
Tỉnh lại đi, chỉ như liều thuốc độc hại
Chơi trò bác sĩ đi cưng, chữa bệnh cho anh nào!!! )

(Liều thuốc, liều thuốc độc hại) là những gì muốn
(Liều thuốc, liều thuốc độc hại) oww là những gì anh cần


Anh cần một máy hô hấp vì anh đang cạn hơi
Em là chiếc máy phát điện cả đêm được quấn trong đôi vớ và bộ đầm
Khi em tìm thấy liều thuốc của em, em mất đi những gì em có thể nhận được
Vì nếu có điều gì đó tốt hơn thì cưng ơi, thế đấy, họ vẫn chưa tìm ra. Ohohoh


(Tình yêu của em như liều thuốc độc hại ấy, liều thuốc độc hại lại là những gì anh cần, ohohoh...
Tỉnh lại đi, chỉ như liều thuốc độc hại
Chẳng có vị bác sĩ nào có thể chữa khỏi căn bệnh của anh đâu)


(Tình yêu của em như liều thuốc độc hại ấy, liều thuốc độc hại lại là những gì anh cần, ohohoh...
Tỉnh lại đi, chỉ như liều thuốc độc hại
Tình yêu của em là liều thuốc có thể chữa căn bệnh của anh).


(Liều thuốc, liều thuốc độc hại) có phải điều anh cần??
(Liều thuốc, liều thuốc độc hại) ai tệ ai tệ chứ?
(Liều thuốc, liều thuốc độc hại)
Anh phải làm lại điều đó, chờ một phút, chờ một phút, gắng nào!
Anh không làm cho cảm thấy điều đó một lần nữa, lại đây, giúp anh nốt nào!


(Tình yêu của em như liều thuốc độc hại ấy, liều thuốc độc hại lại là những gì anh cần,
Tỉnh lại đi, chỉ như liều thuốc độc hại
Tình yêu của em là liều thuốc có thể chữa căn bệnh của anh
Tình yêu của em, liều thuốc độc hại).

 

×
Quay lại
Top