[Lyrics] Back In Time - Eiffel 65

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️

Here in the open space, where nothing
seems to move at all.
I can run this race back in time,
from the world I can hide.

Here in the open space where something,
seems to float and not fall.
I can feel the madness slow down,

I’m the master of time

Back in time,
In my time all the time.
Up and down
Every time I’m flying.
Back in time,
In my time One more time.
Always up and down.

All the time I’m flying High.
Back in time,
In my time all the time.
Up and down
Every time I’m flying.

Back in time,
In my time One more time.
Always up and down.

All the time I’m flying High.

I feel the madness slowing down.
I feel the lack of time as moves around
We’re back into time
Moving Around
Flying up high.
Nơi đây không gian rộng mở, nơi chẳng có thứ gì

như là đang chuyển động cả
Tôi có thể khởi động cuộc đua ngược vào thời gian,
từ thế giới mà tôi có thể giấu đi.

Nơi đây không gian rộng mở, nơi có thứ gì đó,
như trôi nổi chứ chẳng hề rơi .
Tôi có thể cảm nhận sự điên loạn trôi chậm chạp,
Tôi là chủ nhân thời gian

Ngược vào thời gian,

vào trong thời gian của tôi hoàn toàn.
lên và xuống
mỗi lần đó tôi lại bay.
Ngược vào thời gian,
trong thời gian của tôi thêm lần nữa.
Luôn lên lại xuống.
Cả thời gian đó tôi như bay cao.
Ngược vào thời gian,
Vào trong thời gian của tôi hoàn toàn.

Lên và xuống
Mỗi lần đó tôi lại đang bay.

Ngược vào thời gian,
vào trong thời gian của tôi lần nữa.
Luôn lên và xuống.
và lúc nào tôi cũng bay cao.

Tôi cảm nhận được sự điên loạn trôi chậm chạp.
Tôi cảm nhận được sự thiếu thốn thời gian khi bay xung quanh

Chúng ta đang ngược vào thời gian
Chuyển động xung quanh
và bay cao lên

 
×
Top Bottom