[Lyrics] Baby It's You - The Beatles

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️

Sha la la la la la la la
Sha la la la la la la la
Sha la la la la la la la
Sha la la la la

It's not the way you smile that touched my heart. (sha la la la la)
It's not the way you kiss that tears me apart.


Uh, oh, many, many, many nights go by,
I sit alone at home and I cry over you.
What can I do.
Can't help myself, 'cause baby, it's you.
Baby, it's you.

You should hear what they say about you, "cheat," "cheat."
They say, they say you never never never ever been true. (cheat cheat)

Uh oh,

It doesn't matter what they say,
I know I'm gonna love you any old way.
What can I do, when it's true.
Don't want nobody, nobody, 'cause baby, it's you. (sha la la la la la la)
Baby, it's you. (sha la la la la la la)

Uh oh,
It doesn't matter what they say,
I know I'm gonna love you any old way.

What can I do, when it's true.
Don't want nobody, nobody, 'cause baby, it's you. (sha la la la la la la)
Baby, it's you. (sha la la la la la la)
Don't leave me all alone...
Không phải cách em cười đã rung động trái tim anh
Không phải cách em hôn đã làm anh như tan ra.

Đã nhiều đêm, anh ngồi một mình và đau khổ vì em

Anh có thể làm gì đây
Anh không thể kìm nén được mình, vì em đấy, em yêu
Em yêu, chính là em.

Em nên nghe người ta nói gì về em "lừa dối", "lừa dối"
Họ nói, em không bao giờ bao giờ thật lòng "lừa dối", "lừa dối"

Mặc kệ người ta nói gì,
Anh vẫn sẽ yêu em như vậy
Anh có thể làm gì đây, khi đó là sự thật

Anh không cần ai khác, vì em đấy, em yêu
Em yêu, chính là em.

Mặc kệ người ta nói gì,
anh vẫn sẽ yêu em như vậy
Anh có thể làm gì đây, khi đó là sự thật
Anh không cần ai khác, vì em đấy, em yêu
Em yêu, chính là em.
Đừng bỏ anh lại một mình...


 

×
Quay lại
Top