[Lyrics] B.e.a.utiful - Megan Nicole

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
She read me the note he left on her bed
Snuck in her room right after she left
And put petals on the ground
Her head on his shoulder they walk down the hall
I'm left to wonder will I ever fall in love
And where is he now


She's with him, I'm in the back seat
Know it's not right but it hurts when they're laughing
And I've never been where they are


I wanna be blown away
I wanna be swept off my feet
I wanna meet the one who makes it hard for me to breathe
I wanna be lost in love
I wanna be your dream come true
I wanna be scared of how strong I feel for you
Just call me beautiful, Call me beautiful
Call me beautiful, Call me b-e-a-utiful


Friday night she wore his jersey to the game
In the front row screamin out his name
As he turns to her and smiles
Every where I look people holding hands
When am I gonna get my chance at love
My chance at love


Cuz she's with him, I'm still hurting
Try to pretend but it's not working
I just wanna be where they are


I wanna be blown away
I wanna be swept off my feet
I wanna meet the one who makes it hard for me to breathe
I wanna be lost in love
I wanna be your dream come true
I wanna be scared of how strong I feel for you
Just call me beautiful, Call me beautiful
Call me beautiful, Call me b-e-a-utiful


My heart is waiting for your love
My hand is waiting for your touch
My lips just wanna be kissed by you


I wanna be blown away
I wanna be swept off my feet
I wanna meet the one who makes it hard for me to breathe
I wanna be lost in love
I wanna be your dream come true
I wanna be scared of how strong I feel for you
Just call me beautiful, Call me beautiful
Call me beautiful, Call me b-e-a-utiful


Beautiful, Call me beautiful
Call me beautiful, Call me b-e-a-utiful
Cô ta đọc được bức thư em khi anh rời khỏi phòng
Em lẻn ngay vào phòng cô ta sau khi cô ta rời khỏi
Và đặt cánh hoa xuống nền
Đầu cô ta tự vào vai anh ấy, họ bước đi dưới hành lang
Em rời khỏi và tự hỏi minh sẽ yêu ai
Và anh chàng đó giờ đang ở đâu


Cố ta cạnh anh ấy, em ngồi phía sau
Biết rằng điều đó không phải nhưng lam tổn thương em khi họ đang cười đùa
Và em đã không được ở vị trí họ


Em muốn được thổi bay đi
Em muốn chạy vút nhanh đi
Em muốn gặp người mà khiến em có thể thổ lộ
Em muốn được say sưa trong tình yêu
Em muốn giấc mơ của anh thành hiện thực
Em muốn sợ hãi, em cảm thấy vì anh
Chỉ cần anh khen em đẹp, khen em đẹp
khen em đẹp, ...


Tối ngày thứ 6, cô ta mang áo jerse anh ấy tặng để chơi đùa
Nơi hàng ghế đâu hét lớn tên anh
Khi anh quay lại nhìn cô ta và cười
Mỗi nơi em nhìn người ta tay trong tay
Chừng nào em mới có cơ hội thay đổi tình yêu
Thay đổi tình yêu nơi em


Vì cô ta với anh, em vẫn cảm thấy đau khổ
Cố giả vờ nhưng em không làm được
Em chỉ muốn được ở vị trí họ


Em muốn được thổi bay đi
Em muốn chạy vút nhanh đi
Em muốn gặp người mà khiến em có thể thổ lộ
Em muốn được say sưa trong tình yêu
Em muốn giấc mơ của anh thành hiện thực
Em muốn sợ hãi, em cảm thấy vì anh
Chỉ cần anh khen em đẹp, khen em đẹp
khen em đẹp, ...


Trái tim em đang chờ đời vì tình yêu nơi anh
Đôi tay đang chở anh nắm lấy
Đôi môi em chỉ muốn được anh hôn


Em muốn được thổi bay đi
Em muốn chạy vút nhanh đi
Em muốn gặp người mà khiến em có thể thổ lộ
Em muốn được say sưa trong tình yêu
Em muốn giấc mơ của anh thành hiện thực
Em muốn sợ hãi, em cảm thấy vì anh
Chỉ cần anh khen em đẹp, khen em đẹp
khen em đẹp, ... 
×
Quay lại
Top