[Lyrics] Astronaut - Simple Plan

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Can anybody hear me?
Am I talking to myself?
My mind is running empty
In the search for someone else
Who doesn't look right through me.
It's all just static in my head
Can anybody tell me why I'm lonely like a satellite?

'Cause tonight I'm feeling like an astronaut
Sending SOS from this tiny box
And I lost all signal when I lifted up
Now I'm stuck out here and the world forgot
Can I please come down, cause I'm tired of drifting round and round
Can I please come down?

I'm deaf from all the silence
Is it something that I've done?
I know that there are millions
I can't be the only one who's so disconnected
It's so different in my head.
Can anybody tell me why I'm lonely like a satellite?

'Cause tonight I'm feeling like an astronaut
Sending SOS from this tiny box
And I lost all signal when I lifted up
Now I'm stuck out here and the world forgot
Can I please come down, cause I'm tired of drifting round and round
Can I please come down?

Now I lie awake and scream in a zero gravity
And it's starting to weigh down on me.
Let's abort this mission now
Can I please come down?

So tonight I'm calling all astronauts
Calling lonely people that the world forgot
If you hear my voice come pick me up
Are you out there?
'Cause you're all I've got!

'Cause tonight I'm feeling like an astronaut
Sending SOS from this tiny box
And I lost all signal when I lifted up
Now I'm stuck out here and the world forgot

'Cause tonight I'm feeling like an astronaut
Sending SOS from this tiny box
To the lonely people that the world forgot
Are you out there?
'Cause you're all I've got!

Can I please come down?
'Cause I'm tired of drifting round and round.
Can I please come down? (x3)
Có ai nghe thấy tôi không?
Hay tôi lại đang độc thoại?
Tâm trí tôi trống rỗng
Khi đang tìm kiếm một ai đó,
Một người không hiểu thấu tôi,
Tất cả chỉ là một chút nhiễu loạn trong đầu tôi
Có ai đó làm ơn nói cho tôi biết tại sao tôi lại cô đơn như một vệ tinh?

Bởi vì đêm nay tôi cảm giác như mình là một du hành gia
Gửi tín hiệu khẩn cấp từ một chiếc hộp bé xíu
Và tôi mất hết tín hiệu khi nâng lên
Giờ tôi mắc kẹt nơi đây, và bị thế giới quên lãng
Tôi có thể xuống dưới được không,
Tôi quá mệt mỏi vì phải trôi nổi khắp nơi rồi
Tôi có thể hạ cánh được chưa?

Tôi điếc vì sự im lặng
Liệu đó có phải là điều tôi đã làm?
Tôi biết có hàng triệu người ngoài kia
Tôi không thể trở thành người duy nhất bị cô lập
Trong đầu tôi mọi chuyện diễn ra khác kia
Có ai làm ơn nói cho tôi biết tại sao tội cứ cô đơn như một vệ tinh?

Bởi vì đêm nay tôi cảm giác như mình là một du hành gia
Gửi tín hiệu khẩn cấp từ một chiếc hộp bé xíu
Và tôi mất hết tín hiệu khi nâng lên
Giờ tôi mắc kẹt nơi đây, và bị thế giới quên lãng
Tôi có thể xuống dưới được không,
Tôi quá mệt mỏi vì phải trôi nổi khắp nơi rồi
Tôi có thể hạ cánh được chưa?

Giờ tôi nằm thao thức và hét lên trong trạng thái không trọng lượng
Vùng chân không đè chặt lên tôi
Hãy dừng nhiệm vụ tại đây thôi
Tôi hạ cánh được chưa?

Đêm nay tôi kêu gọi tất cả những nhà du hành
Gọi những con người cô đơn bị thế giới lãng quên
Nếu nghe thấy hãy tới đón tôi
Mọi người có ở ngoài đó?
Vì các bạn là tất cả những gì tôi có!

Bởi vì đêm nay tôi cảm giác như mình là một du hành gia
Gửi tín hiệu khẩn cấp từ một chiếc hộp bé xíu
Và tôi mất hết tín hiệu khi nâng lên
Giờ tôi mắc kẹt nơi đây, và bị thế giới quên lãng

Bởi vì đêm nay tôi cảm giác như mình là một du hành gia
Gửi tín hiệu khẩn cấp từ một chiếc hộp bé xíu
Tới những con người cô đơn bị thế giới quên lãng
Mọi người có ở ngoài đó?
Vì các bạn là tất cả những gì tôi có!

Tôi xuống đó được chưa?
Vì tôi mệt mỏi khi phải trôi nổi khắp mọi nơi rồi
Tôi hạ cánh được chưa?


 
×
Top Bottom