[Lyrics] As - George Michael

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️As around the sun the Earth knows she's revolving
And the rosebuds know to bloom in early May
Just as hate knows love's the cure
You can rest your mind assure
That I'll be loving you always

As now can't reveal the mystery of tomorrow
But in passing will grow older every day

Just as all is born is new
Do you know what I say is true
That I'll be loving you always

Until the rainbow burns the stars out in the sky (Always)
Until the ocean covers every mountain high (I said it's gonna be always)
Until the day that 8x8x8 is 4 (You know it's gonna be always)
Until the day that is the day that are no more

Did you know that true love asks for nothing

Her acceptance is the way we pay
Did you know that life has given love a guarantee
To last through forever and another day

As today I know I'm living but tomorrow (Yeah)
Could make me the past but that I mustn't fear ('cause you're here)
Now I know deep in my mind
The love of me I've left behind
And I'll be loving you always


Until the rainbow burns the stars out of the sky (Loving you)
Until the ocean covers every mountain high (I'll be loving you)
Until the dolphins fly and carrots live at sea (Loving you)
Until we dream of life and life becomes a dream (Now ain't that loving you)
Until the day is night and night becomes the day (Oh, always)
Until the trees and seas just up and fly away (I'll be loving you forever)
Until the day that 8x8x8 is 4 (Loving you, always)
Until the day that is the day that are no more


Did you know that true love asks for nothing (True love don't want a thing)
Her acceptance is the way we pay
Did you know that life has given love a guarantee
To last through forever and another day

As around the sun the earth knows she's revolving
And the rosebuds know to bloom in early May
Now I know deep in my mind
The love of me I've left behind

And I'll be loving you always (Loving you)

Until the rainbow burns the stars out in the sky (I'll be loving you)
Until the ocean covers every mountain high (Loving you)
Until the dolphins fly and parrots live at sea (I will be love in you forever)
Until we dream of life and life becomes a dream (Now ain't that loving you?)
Until the day is night and night becomes the day (Now ain't that loving you)
Until the trees and seas just up and fly away (I'll be loving you forever)
Until the day that 8X8X8 is 4 (I'll be loving)

Until the day that is the day that are no more (Always)
Khi cả thế giới biết rằng cô ấy đang chao đảo
Và nụ hồng kia biết phải nở rộ vào đầu tháng Năm
Chỉ khi nỗi thù ghét biết rằng tình yêu là liều thuốc
Bạn có thể thả lỏng tâm trí bạn
Rằng tôi sẽ mãi yêu quý bạn

Khi mà thực tại chẳng thể hé lộ nhưng bí ẩn của ngày mai

Nhưng kỉ niệm sẽ lại nhiều thêm theo năm tháng
Như tất cả khi được sinh ra đều mới mẻ
Bạn có biết chăng điều tôi nói là sự thực đó
Rằng tôi sẽ mãi yêu quý bạn

Cho tới khi cầu vồng kia thiêu đốt vì tinh tú trên trời cao (luôn thế)
Tới lúc đại dương che đi đỉnh núi cao (tôi nói tình yêu là thế đó)
Tới ngày mà 8x8x8 bằng 4 (bạn biết tình yêu là thế đó)
Tới cả ngày tận thế...


Bạn có biêt chăng tình yêu đích thực chả đòi hỏi gì đâu
Và lời đồng ý của cô ấy là cách chúng ta trả ơn
Bạn biết chăng cuộc sống đã ban tình yêu như một sự thoả mãn
Để tình yêu sống mãi ngày qua ngày

Ngày hôm nay tôi biết rằng mình vẫn còn sống, nhưng mai
Ngày mai có thể khiến tôi trở thành quá khứ nhưng tôi chẳng sợ sệt (vì bạn đang ở nơi đây)
Giờ tôi biết sâu thẳm trong tâm trí mình
Tình yêu của tôi đã bỏ lại phía sau

Và tôi sẽ mãi yêu quý bạn

Cho tới khi cầu vồng kia thiêu đốt vì tinh tú trên trời cao (luôn thế)
Tới lúc đại dương che đi đỉnh núi (tôi nói tình yêu là thế đó)
Tới khi cá heo bay còn cà rốt mọc dưới biển (vẫn yêu bạn)
Cho tới khi cuộc sống thành giấc mơ và giấc mơ thành hiện thực (Dù gì tôi vẫn yêu bạn)
Tới lúc ngày thành đêm còn đêm là ngày (Ôi, vẫn mãi yêu)
Tới khi mà cây cỏ và đại dương bốc hơi và bay đi đâu mất (Tôi sẽ mãi yêu quý bạn)
Tới ngày mà 8x8x8 bằng 4 (Luôn mãi yêu quý bạn)

Tới tận cả ngày tận thế

Bạn có biêt chăng tình yêu đích thực chả đòi hỏi gì đâu
Và lời đồng ý của cô ấy là cách chúng ta trả ơn
Bạn biết chăng cuộc sống đã ban tình yêu như một sự thoả mãn
Để tình yêu sống mãi ngày qua ngày

Ngày hôm nay tôi biết rằng mình vẫn còn sống, nhưng mai
Ngày mai có thể khiến tôi trở thành quá khứ nhưng tôi chẳng sợ sệt (vì bạn đang ở nơi đây)
Giờ tôi biết sâu thẳm trong tâm trí mình

Tình yêu của tôi đã bỏ lại phía sau
Và tôi sẽ mãi yêu quý bạn (Yêu mến bạn)

Cho tới khi cầu vồng kia thiêu đốt vì tinh tú trên trời cao (luôn thế)
Tới lúc đại dương che đi đỉnh núi cao (tôi nói tình yêu là thế đó)
Tới khi cá heo bay còn cà rốt mọc dưới biển (vẫn yêu bạn)
Cho tới khi cuộc sống thành giấc mơ và giấc mơ thành hiện thực (Dù gì tôi vẫn yêu bạn)
Tới lúc ngày thành đêm còn đêm là ngày (Ôi, vẫn mãi yêu)
Tới khi mà cây cỏ và đại dương bốc hơi và bay đi đâu mất (Tôi sẽ mãi yêu quý bạn)

Tới ngày mà 8x8x8 bằng 4 (Luôn mãi yêu quý bạn)
Tới tận cả ngày tận thế (mãi yêu)

 

×
Quay lại
Top