[Lyrics] Aquarius - Aqua

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Aquarius, was born the night
The shining stars, needed brighter shining light
Aquarius, was my savior
It came along, like a blast from out of sight

When I was weak, you came along
Enlightened me, covered the sun
You seduced me, I can never ever run


* Cause I, can only lose
When I'm, Aquarius
You're the power that I need
To make it all succeed, can hear me call?

Aquarius, is the stardust
It kills the faith, and the only one I trust
It calls your name, and you listen
It steals your soul, and your hunger and your lust


For life, and being free (it's killing me, it's killing me)
Aquarius lyrics on
Its dragging you, it's killing me (it's killing me, it's killing me)
You seduced me, I can never ever run

[Repeat *]

Can you hear me call?

** I wish the stars would turn you in, and leave me standing in the wind

I wish the devil gave you up, and all the snow would melt and stop

This is it, I can't run away
You're controlling my life, and I can hear me say

Cause I, can only lose
When I'm, Aquarius
Your the power that I need
To make it all succeed


Aquarius(Cung Bảo Bình)


Aquarius, sinh ra trong màn đêm
Những ngôi sao sáng, ánh sáng rực rỡ
Aquarius, vị thần hộ mệnh của tôi.

Khi tôi yếu đuối, người đến cạnh bên
Khai sáng cho tôi, che phủ mặt trời

Người quyến rũ tôi, tôi không thể chạy.

Bởi tôi, chỉ có thể thua cuộc một lần
Khi tôi là tôi , Aquarius
Người là sức mạnh tôi cần
Để làm điều đó thành công,
người nghe tôi gọi chăng?

Aquarius, chòm sao xa mờ (mờ dần)
Điều đó đã giết chết niềm tin,

và người duy nhất tôi tin tưởng
Nó gọi tên người, và người đã lắng nghe
Nó đánh cắp linh hồn người,
sự khát khao và h.am m.uốn của người.

Vì cuộc sống và để tự do (điều đó đang giết tôi)
Điều đó đang lôi kéo ngài, và đang giết chết tôi
Người quyến rũ tôi, tôi không chạy nổi.

Người có nghe tôi gọi chăng?


Tôi ước gì những ngôi sao lại mang người về,
và để tôi lại trong cơn gió thoảng
Tôi ước gì quỷ sứ buông tha ngài,
rồi tuyết sẽ tan và thôi rơi.

Bởi vì lẽ đó mà tôi không thể bỏ đi
Người kiểm soát đời tôi, và tôi có thể nghe mình nói.

Bởi tôi, chỉ có thể thua cuộc một lần

Khi tôi là tôi , Aquarius
Người là sức mạnh tôi cần
Để làm điều đó thành công,
người nghe tôi gọi chăng?


 
×
Quay lại
Top