[Lyrics] Apple - Joe Brooks

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
For your consideration
I offer myself with no sign of hesitation
Well let's get these wheels in motion
Cause this old guitar is gonna sing by the ocean side

Oh Apple you're my life
Feel like a before and after photo
How I ever live without you I don't know
So we gonna plant the seed and watch it grow oh
Apple, you don't even know how your laughter tastes so sweet oh
Apple, well I thank my stars that you fell so close
Yea you fell so close
That you fell so close to me

We sit and watch as the waves slowly reach for our names and surrender them to the tide.
If I could send out a message in a bottle
I'd say all I need is here by my side
Apple, you're the reason why

You're like a before and after photo
How I ever live without you I dont know
So we gonna plant the seed and watch it grow oh
Apple, you don't even know how your laughter tastes so sweet oh
Apple, well I thank my stars that you fell so close
Yeah you fell so close
That you fell so close to me

So close to me yeah yeah yeah oh oh yeah oh oh oh.

Apple, you don't even know how your laughter tastes so sweet oh
Apple, well I thank my stars that you fell so close
Yeah you fell so close
That you fell so close to me

Apple, you dont even know how your laughter tastes so sweet oh
Apple, well I thank my stars that you fell so close
Yeah you fell so close
That you fell so close to me

To me. Yeah.
Vì em để ý
Anh tự nguyện ý chẳng chút ngập ngừng
Nào cùng bắt đầu
Vì cây ghita cũ này sắp cất tiếng bên bờ đại dương

Oh Cây Táo em là cả đời anh
Cảm giác như bức ảnh trước và sau vậy
Anh đã sống thiếu em thế nào nhỉ, anh chẳng biết
Vậy chúng ta cùng gieo hạt và xem nó lớn lên ohh
Cây Táo, em thậm chí không biết tiếng em cười mới ngọt làm sao oh
Cây Táo, anh cám ơn những vì sao mà em hái xuống thật gần
Yeah em hái xuống thật gần

Chúng ta ngồi ngắm nhìn làn sóng chầm chậm tiến tới tên hai chúng ta trên cát và cuốn chúng theo thủy triều
Nếu anh có thể gửi một tin nhắn trong chai
Anh sẽ nói rằng tất cả mọi điều anh cần là có em ở bên cạnh
Cây Táo, em là lí do tại sao

Oh Cây Táo em là cả đời anh
Cảm giác như bức ảnh trước và sau vậy
Anh đã sống thiếu em thế nào nhỉ, anh chẳng biết
Vậy chúng ta cùng gieo hạt và xem nó lớn lên ohh
Cây Táo, em thậm chí không biết tiếng em cười mới ngọt làm sao oh
Cây Táo, anh cám ơn những vì sao mà em hái xuống thật gần
Yeah em hái xuống thật gần

Thật gần anh yeah yeah yeah oh oh oh

Cây Táo, em thậm chí không biết tiếng em cười mới ngọt làm sao oh
Cây Táo, anh cám ơn những vì sao mà em hái xuống thật gần
Yeah em hái xuống thật gần
Thật gần anh

Cây Táo, em thậm chí không biết tiếng em cười mới ngọt làm sao oh
Cây Táo, anh cám ơn những vì sao mà em hái xuống thật gần
Yeah em hái xuống thật gần anh

Gần anh. Yeah

 

×
Quay lại
Top