[Lyrics] Anonymous - Bobby Valentino ft. Timbaland

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Anonymous

DiendanLeQuyDon.com © 2003-2007
[Verse 1]
For a minute it was looking like
I'd end up one of those guys,
spendin my whole life
looking for a special lady who'd save me

maybe i'll never be satisfied
had a couple diamonds and a couple dimes.
(Now I'm looking for you,) why are you so hard to find

[Hook]
I thought I took one step, I took two back
I'm not even close this time and that's a fact
All I know is that we'd be the perfect match
So where you at love?

I just gotta find you here.

[Chorus]
I wanna know, I wanna know your name (your name)2x
Why you gotta be anonymous?
I gotta know, I gotta know your name (your name)2x
Why you gotta be anonymous?
Baby I want you so much
Wanna hold wanna feel your touch

Go fast girl i'm in a rush
Why you gotta be anonymous?
I wanna know, I gotta know your name (your name)2x
Why you gotta be anonymous?

[Bridge]
What's your name? (Anonymous)
Where you at? (Anonymous)
Think about you I getta a rush

I wanna meet my miss Anonymous.

[Verse 2]
Then I see you when I close my eyes we all on both times with the delay to sunlight.
Everything I tried to tell you I failed to maybe I'll tell you another time.
How you keeping me so pre-ocupied
Gotta strong hold on me aim me, oh nevermind.

[Hook]
I thought I took one step, I took two back

I'm not even close this time and that's a fact
All I know is that we'd be the perfect match
So where you at love?
I just gotta find you here.

[Chorus]
I wanna know, I wanna know your name (your name)2x
Why you gotta be anonymous?
I gotta know, I gotta know your name (your name)2x

Why you gotta be anonymous?
Baby I want you so much
Wanna hold wanna feel your touch
Go fast girl i'm in a rush
Why you gotta be anonymous?
I wanna know, I gotta know your name (your name)2x
Why you gotta be anonymous?

[Bridge]

What's your name? (Anonymous)
Where you at? (Anonymous)
Think about you I getta a rush
I wanna meet my miss Anonymous. (x2)

[Verse 3]
Is your name Mary Anne(Is your name Mary Anne)
or Cathy Lee(Or Cathy Lee)
Wanna hold my hand?(Wanna hold my hand)

come get with me (Come Get with me)
Which dime wanna ride(Which dime wanna ride)
everything on me (everything on me)
girl you aint gotta lie (girl you aint gotta lie)
Tell me what its gone be (Tell me what its gone be)

I gotta know ... (I gotta know)

[Chorus]
I wanna know, I wanna know your name (your name)2x

Why you gotta be anonymous?
I gotta know, I gotta know your name (your name)2x
Why you gotta be anonymous?
Baby I want you so much
Wanna hold wanna feel your touch
Go fast girl i'm in a rush
Why you gotta be anonymous?
I wanna know, I gotta know your name (your name)2x
Why you gotta be anonymous?


[Bridge]
What's your name? (Anonymous)
Where you at? (Anonymous)
Think about you I getta a rush
I wanna meet my miss Anonymous. [x2]
Kẻ giấu tên

[Verse 1]

Trong một phút giây giống như là
Tôi sẽ trở thành một trong những người đó
Dùng hết cuộc sống của mình
Kiếm tìm một người đàn bà đặc biệt người mà sẽ cứu sống tôi
Có lẽ tôi sẽ không bao giờ thỏa lòng
khi đã có một vài chiếc nhẫn kim cương và một vài hào lẻ.
(Bây giờ tôi đang tìm kiếm em), tại sao em khó tìm quá vậy.

[Hook]

Tôi nghĩ tôi tiến một bước, thì lùi hai bước
Tôi thậm chí không gần đúng nữa và đó là sự thật
Tất cả những gì tôi biết là chúng tôi sẽ là một cặp đẹp đôi
Vậy thì em ở đâu tình yêu?
Tôi phải tìm kiếm em ở đây.

[Chorus]
Tôi muốn biết, tôi muốn biết tên em
Tại sao em lại phải giấu tên kia chứ?

Tôi phải biết, tôi phải biết tên em
Tại sao em lại phải giấu tên kia chứ?
Cưng ơi, anh muốn em nhiều lắm
Muốn được ôm và cảm nhận em
Đi nhanh lên cô bé, tôi đang bận
Tại sao em lại giấu tên kia chứ?
Tôi muốn biết, tôi muốn biết tên em?
Tại sao em lại giấu tên kia chứ?


[Bridge]
Tên em là gì? (Kẻ giấu tên)
Em ở đâu? (Kẻ giấu tên)
Nghĩ đến em tôi phải nhanh hơn mới được
Tôi muốn gặp kẻ giấu tên của tôi

[Verse 2]
Rồi tôi gặp em khi tôi nhắm mắt, chúng tôi đều bị hoãn lại dưới ánh mặt trời
Tất cả những gì tôi muốn nói với em, tôi làm không kịp. Có lẽ tôi sẽ nói em vào dịp khác.

Em thật đã giữ cho tôi là của riêng em
Phải giữ chặt lấy tôi, ồ, đừng để ý.

Tôi nghĩ tôi tiến một bước, thì lùi hai bước
Tôi thậm chí không gần đúng nữa và đó là sự thật
Tất cả những gì tôi biết là chúng tôi sẽ là một cặp đẹp đôi
Vậy thì em ở đâu tình yêu?
Tôi phải tìm kiếm em ở đây.

[Chorus]

Tôi muốn biết, tôi muốn biết tên em
Tại sao em lại phải giấu tên kia chứ?
Tôi phải biết, tôi phải biết tên em
Tại sao em lại phải giấu tên kia chứ?
Cưng ơi, anh muốn em nhiều lắm
Muốn được ôm và cảm nhận em
Đi nhanh lên cô bé, tôi đang bận
Tại sao em lại giấu tên kia chứ?
Tôi muốn biết, tôi muốn biết tên em?

Tại sao em lại giấu tên kia chứ?

[Bridge]
Tên em là gì? (Kẻ giấu tên)
Em ở đâu? (Kẻ giấu tên)
Nghĩ đến em tôi phải nhanh hơn mới được
Tôi muốn gặp kẻ giấu tên của tôi

[Verse 3]
Có phải tên em là Mary Anne?

hay là Cathy Lee?
Muốn nắm tay tôi không?
Đi theo và lấy với tôi
cái gì mà em muốn lấy
tôi sẽ trả hết
cô bé, em không được nói dối
nói với tôi đó là gì

tôi phải biết


[Chorus]
Tôi muốn biết, tôi muốn biết tên em
Tại sao em lại phải giấu tên kia chứ?
Tôi phải biết, tôi phải biết tên em
Tại sao em lại phải giấu tên kia chứ?
Cưng ơi, anh muốn em nhiều lắm
Muốn được ôm và cảm nhận em
Đi nhanh lên cô bé, tôi đang bận

Tại sao em lại giấu tên kia chứ?
Tôi muốn biết, tôi muốn biết tên em?
Tại sao em lại giấu tên kia chứ?

[Bridge]
Tên em là gì? (Kẻ giấu tên)
Em ở đâu? (Kẻ giấu tên)
Nghĩ đến em tôi phải nhanh hơn mới được
Tôi muốn gặp kẻ giấu tên của tôi


 

×
Quay lại
Top