[Lyrics] Animal - Ellie Goulding

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I've shown you all the places I'm dreaming of
I'll take you to the ocean, I'll bring the sun
We are 17, we have just begun
I have loved to fight for and then some
you are the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one,

Wake up in the morning, we're paralyzed
We'll fly into the garden like butterflies
There will be no blood and there will be no pain
I want to fall in love with you again, again, again, again, again, again, again, again,

You have stolen all my senses
There's a fever in my heart
And you are taking my defenses
You are pulling me apart
Forever we are and we are dying
And we still be standing on our ground
So I will take away my feeling
I will be an animal

An animal

I'll tie you in my arms, I will smother you
We'll tell each other lies, I will tell the truth
I'll colour in the sky, and I'll colour you
I want to join your skin again, again, again, again, again, again, again, again,

You have stolen all my senses
There's a fever in my heart
And you are taking my defenses
You are pulling me apart
Forever we are and we are dying
And we still be standing on our ground
So I will take away my feeling
I will be an animal

An animal

We will run away from danger
We will run away

I-I-I-I-I will fight for...

You have stolen all my senses
There's a fever in my heart
And you are taking my defenses
You are pulling me apart
Forever we are and we are dying
And we still be standing on our ground
So I will take away my feeling
I will be an animal

An animal
Tớ từng chỉ cho cậu mọi chỗ mà tớ đang mơ đến
Tớ sẽ đưa cậu tới đại dương, tớ sẽ mang lại ánh dương
Chúng mình 17 tuổi và chỉ mới bắt đầu thôi
Tớ từng yêu để đấu tranh cho và hơn thế nữa cậu là duy nhất...

Thức dậy vào buổi sáng, chúng mình đang bị tê liệt
Chúng mình sẽ bay vào trong khu vườn như những con bướm
Sẽ không còn đổ máu và sẽ không còn nỗi đau
Tớ muốn được ở trong tình yêu với cậu một lần nữa...

Cậu từng đánh cắp mọi giác quan của tớ
Có một sự bồn chồn trong tim tớ
Và cậu đang chiếm lấy những lá chắn của tớ
Cậu đang khiến tớ bỏ cuộc
Mãi mãi chúng mình là thế và chúng mình đang chết
Và chúng mình vẫn đang đứng trên mặt đất của mình
Vì vậy, tớ sẽ giấu đi cảm xúc của tớ
Tớ sẽ là một con vật.

Một con vật.

Tớ sẽ trói cậu trong vòng tay tớ, tớ sẽ làm cậu ngột thở Chúng mình sẽ nói dối lẫn nhau, tớ sẽ nói thật
Tớ sẽ điểm tô bầu trời, và sẽ điểm tô cậu nữa
Tớ muốn xiết chặt vào làm da của cậu một lần nữa...

Cậu từng đánh cắp mọi giác quan của tớ
Có một sự bồn chồn trong tim tớ
Và cậu đang chiếm lấy những lá chắn của tớ
Cậu đang khiến tớ bỏ cuộc
Mãi mãi chúng mình là thế và chúng mình đang chết
Và chúng mình vẫn đang đứng trên mặt đất của mình
Vì vậy, tớ sẽ giấu đi cảm xúc của tớ
Tớ sẽ là một con vật.

Một con vật.

Chúng mình sẽ chạy trốn khỏi nguy hiểm
Chúng tôi sẽ chạy trốn...

Tớ-tớ-tớ-tớ sẽ chiến đấu cho ...

Cậu từng đánh cắp mọi giác quan của tớ
Có một sự bồn chồn trong tim tớ
Và cậu đang chiếm lấy những lá chắn của tớ
Cậu đang khiến tớ bỏ cuộc
Mãi mãi chúng mình là thế và chúng mình đang chết
Và chúng mình vẫn đang đứng trên mặt đất của mình
Vì vậy, tớ sẽ giấu đi cảm xúc của tớ
Tớ sẽ là một con vật.

Một con vật.

 
×
Quay lại
Top