[Lyrics] All The Small Things - Blink 182

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️
All the, small things
True care, truth brings
I'll take, one lift
Your ride, best trip

Always, I know
You'll be at my show
Watching, waiting

Commiserating

Say it ain't so
I will not go
Turn the lights off
Carry me home

Na, na, na

Late night, come home

Work sucks, I know
She left me roses by the stairs
Surprises let me know she cares

Say it ain't so
I will not go
Turn the lights off
Carry me home

Na, na, na


Say it ain't so
I will not go
Turn the lights off
Carry me home

Keep your head still
I'll be your thrill
The night will go on
My little windmill


Say it ain't so
I will not go
Turn the lights off
Carry me home

Keep your head still
I'll be your thrill
The night will go on
My little windmill

Tất cả, những thứ nhỏ bé
Là mối quan tâm thật sự, mà sự thật mang lại
Tôi sẽ lấy, một cú nhấc thôi
Cuộc dạo chơi của bạn, chuyến đi đỉnh nhất

Luôn luôn, tôi biết rằng
Rồi bạn sẽ ở sô diễn của tôi
Xem, chờ đợi

Động lòng trắc ẩn

Hãy nói là không như thế đi
Rằng tôi sẽ không đi
Tắt hết đèn đóm
Hãy mang tôi về nhà

Na, na, na

Tối mịt, về đến nhà

Việc ngập đầu, tôi biết
Nàng đã để lại cho tôi những đoá hồng ở cầu thang
Những sự ngạc nhiên làm cho tôi biết rằng nàng quan tâm

Hãy nói là không như thế đi
Rằng tôi sẽ không đi
Tắt hết đèn đóm
Hãy mang tôi về nhà

Na, na, na


Hãy nói là không như thế đi
Rằng tôi sẽ không đi
Tắt hết đèn đóm
Hãy mang tôi về nhà

Hãy giữ cho cái đầu bạn yên
Tôi sẽ là điều rộn ràng của bạn
Đêm sẽ còn tiếp diễn
Chiếc cối xoay gió nhỏ bé của tôi ơi


Hãy nói là không như thế đi
Rằng tôi sẽ không đi
Tắt hết đèn đóm
Hãy mang tôi về nhà

Hãy giữ cho cái đầu bạn yên
Tôi sẽ là điều rộn ràng của bạn
Đêm sẽ còn tiếp diễn
Chiếc cối xoay gió nhỏ bé của tôi ơi


 

×
Quay lại
Top