[Lyrics] All That I’m Living For - Evanescence

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️
All that I'm living for
All that I'm dying for
All that I can't ignore alone at night

I can feel the night beginning
Separate me from the living
Understanding me
After all I've seen

Piecing every thought together
Find the words to make me better
If I only knew how to pull myself apart

All that I'm living for
All that I'm dying for
All that I can't ignore alone at night
All that I'm wanted for
Although I wanted more

Lock the last open door-
My ghosts are gaining on me

I believe that dreams are sacred
Take my darkest fears and play them
Like a lullaby
Like a reason why
Like a play of my obsessions
Make me understand the lesson

So I'll find myself
So I won't be lost again

All that I'm living for
All that I'm dying for
All that I can't ignore alone at night
All that I'm wanted for
Although I wanted more
Lock the last open door-

My ghosts are gaining on me

Guess I thought I'd have to change the world
to make you see me
To be the one
I could have run forever
But how far would I have come
Without mourning your love?

All that I'm living for

All that I'm dying for
All that I can't ignore alone at night
All that I'm wanted for
Although I wanted more
Lock the last open door-
My ghosts are gaining on me

Should it hurt to love you?
Should I feel like I do?

Should I lock the last open door-
My ghosts are gaining on me
Đó là lẽ sống của đời em
Vì điều đó mà em sẵn sàng chết
Đó là tất cả những gì em chẳng thể nào phủ nhận
khi một mình cô độc trong đêm.

Em có thể cảm nhận bóng đêm đang bắt đầu

Chia cắt em ra khỏi sự suối nguồn sự sống
Hãy hiểu cho em,
Sau tất cả những gì em chứng kiến,
Hãy cố chắp vá những ý nghĩ
để tìm ra những lời lẽ khiến em tốt hơn lên,
Giá như em biết được
Làm cách nào để biểu lộ tấm lòng mình.

Đó là lẽ sống của đời em

Vì điều đó mà em sẵn sàng chết
Đó là tất cả những gì em chẳng thể nào phủ nhận
khi một mình cô độc trong đêm.
Đó là tất cả những gì em ao ước,
Dẫu rằng em đã mong muốn hơn nhiều.
Hãy khóa chặt cánh cửa cuối cùng,
Linh hồn em đang ngự trị trong em đó.

Em hiểu rằng những giấc mơ kia thật linh thiêng,

Hãy mang đi những nỗi sợ tăm tối nhất của em
và chơi đùa với chúng,
Như một lời ru nhẹ
Như một lý giải tại sao
Như một tấn kịch ám ảnh
Khiến em hiểu rõ ngọn nguồn,
Rồi em sẽ tìm thấy chính bản thân em
và rồi em sẽ không còn lạc lối nữa.


Đó là lẽ sống của đời em
Vì điều đó mà em sẵn sàng chết
Đó là tất cả những gì em chẳng thể nào phủ nhận
khi một mình cô độc trong đêm.
Đó là tất cả những gì em ao ước,
Dẫu rằng em đã mong muốn hơn nhiều.
Hãy khóa chặt cánh cửa cuối cùng,
Linh hồn em đang ngự trị trong em đó.


Dường như em đã có lúc nghĩ suy
Rằng em có thể đổi thay thế giới
để anh có thể nhận ra em đó
Để chúng ta hòa nên làm một.
Em đã có thể trốn chạy mãi mãi
Nhưng rồi em sẽ chạy đến được bao xa
Mà không tiếc thương tình yêu anh dành cho em đó?

Đó là lẽ sống của đời em

Vì điều đó mà em sẵn sàng chết
Đó là tất cả những gì em chẳng thể nào phủ nhận
khi một mình cô độc trong đêm.
Đó là tất cả những gì em ao ước,
Dẫu rằng em đã mong muốn hơn nhiều.
Hãy khóa chặt cánh cửa cuối cùng,
Linh hồn em đang ngự trị trong em đó.

Liệu có đớn đau khi em yêu anh?

Liệu em có cảm nhận những gì em thực hiện?
Liệu em có thể khoá chặt cánh cửa mở cuối cùng
Linh hồn em đang ngự trị trong em đó.
 

×
Quay lại
Top