[Lyrics] All My Loving - The Beatles

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️
All my loving - The Batles(gaconlonton17)

All My Loving - The Beatles

Close your eyes and I'll kiss you
Tomorrow I'll miss you
Remember I'll always be true
And then while I'm away

I'll write home everyday
And I'll send all my loving to you

I'll pretend that I'm kissing
The lips I am missing
And hope that my dreams will come true

And then while I'm away
I'll write home everyday
And I'll send all my loving to you


All my loving I will send to you
All my loving, darling, I'll be true

Close your eyes and I'll kiss you
Tomorrow I'll miss you
Remember I'll always be true
And then while I'm away
I'll write home everyday
And I'll send all my loving to you


All my loving, I will send to you
All my loving, darling I'll be true

All my loving, All my loving
Wooooo, all my loving
I will send to you
Nhắm mắt lại và anh sẽ hôn em

Để ngày mai anh sẽ phải mong nhớ
Hãy nhớ rằng anh luôn luôn chân thật
Anh sẽ viết thư về nhà đều đặn
Cứ mỗi ngày khi anh phải đi xa
Anh sẽ gửi trọn tình yêu em,em nhé

Và giả như anh đang có chiếc hôn
Đôi môi ngọt anh vẫn hằng mong đợi
Và hy vọng rằng giấc mơ sẽ thành sự thật


Anh sẽ viết thư về nhà đều đặn
Cứ mỗi ngày khi anh phải đi xa
Anh sẽ gửi trọn tình yêu em,em nhé

Trọn tình yêu,anh sẽ tới em
Trọn tình yêu,nh sẽ luôn chân thật

Nhắm mắt lại và anh sẽ hôn em
Để ngày mai anh sẽ phải mong nhớ

Hãy nhớ rằng anh luôn luôn chân thật
Anh sẽ viết thư về nhà đều đặn
Cứ mỗi ngày khi anh phải đi xa
Anh sẽ gửi trọn tình yêu em,em nhé

Trọn tình yêu,anh sẽ tới em
Trọn tình yêu,nh sẽ luôn chân thật
Trọn tình yêu mình em sẽ gửi tới em

 
×
Quay lại
Top