[Lyrics] Above all - Trên cả mọi điều - unknown

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️
Above all powers, above all kings
Above all nature and all created things
Above all wisdom and all the ways of man
You were here before the world began

Above all kingdoms, above all thrones
Above all wonders the world has ever known
Above all wealth and treasures of the earth

There's no way to measure what you're worth

Crucified
Laid behind a stone
You lived to die
Rejected and alone
Like a rose
Trampled on the ground
You took the fall

And thought of me
Above all
Vượt trên hết năng quyền, vượt trên các vua.
Vượt trên hết thiên nhiên, trên cả muôn vật đời này.
Vượt tận trên khôn ngoan, chân lý của con người thế gian
Sự hiện diện của Chúa có trước vô cùng.

Vượt trên hết năng quyền, vượt trên các ngai

Vượt trên hết mọi điều mà loài người từng biết
Vượt tận trên vinh hoa, châu báu của con người thế gian
Không chi cao quý sánh hơn vinh quang Ngài.

Ngài đã chịu đóng đinh trên cây thập tự
Xác Ngài nằm sau hòn đá lớn
Ngài sống để chết cho chúng con
Để rồi bị ruồng bỏ, khinh chê trên đồi xưa
Như 1 đóa hồng

Bị chà đạp dưới mặt đất
Ngài đã bằng lòng gánh lấy nhục hình
Và Ngài vẫn luôn nhớ về chúng con
Ôi, Chúa ôi. Còn danh nào trên Danh của Ngài ?!

 

×
Quay lại
Top