[Lyrics] A Perfect Match - A*teens

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️

<table align="center[/FLASH] [TR]
[TD](Let the boys sing)
You spend your money on diamonds and pearls
I'd sell my car just to travel the world
I look broke baby - You got flash
But even so we're a perfect match.

You're into fashion, dinners, and art
I know the "South Park Series" by heart

You conversate baby - I talk trash
But even so we're a perfect match.

(Let the girls sing)
We're like night and day - White and black
But what we have is a perfect match
When I say this - You say that
But love comes easy 'cause opposites attract.

(Aaaatract)

You keep your clothes looking crispy and clean (So clean)
I got holes all over my jeans
You love "Grease" baby - I love "Snatch"
But even so we're a perfect match.

We're like night and day - White and black
But what we have is a perfect match
When I say this - You say that
But love comes easy 'cause opposites attraaaaact.


I know - we'll beat the odds together,
We'll keep our love intact - And prove that opposites attract.

(The Girls sing)
Ah-Oh-oh wo-woh.

(The Boys go)
Ah-Oh-oh, oh-oh.

You spend your money on diamonds and pearls

I'd sell my car to travel the world,
You love "Grease" baby - I love "Snatch"
But that would make us a perfect maaaaaaaatch.

We're like night and day - White and black
But what we have is a perfect match -
(We're like) Night and day - White and black
But what we have is a perfect match
When I say this - You say that

But what we have is a perfect match
Like night and day - White and black
([Girls:] Ah oh owh, oh owh [Boys:]Owh)
But what we have is a perfect match
([Boys:] Ah oh owh, oh owh)
When I say this - You say that
([Girls:] Ah oh owh, oh owh [Boys:]Owh)
But what we have is a perfect match
([Boys:] Ah oh owh, oh owh)

Like night and day - White and black
But what we have is a perfect match
(What we have is a perfect match together)
When I say this - You say that
([Girls:] Ah oh owh, oh owh [Boys:]Owh.)
But love comes easy 'cause opposites attract
([All:] Comes easy 'cause opposites attract)
Attract
Attract

Attract
[/TD]
[TD] (Nam hát)
Em tiêu tiền vào kim cương và ngọc trai
Anh thà bán chiếc xế chỉ để du lịch thế giới
Anh có vẻ khánh kiệt - em thì hào nhoáng
Nhưng thậm chí như thế, chúng ta vẫn là một sự xứng hợp hoàn hảo

Em thích thời trang, những buổi ăn tối và nghệ thuật

Anh thì thuộc lòng phim hoạt hình nhiều tập South Park
Em hoạt bát - anh toàn nói nhảm
Nhưng thậm chí như thế, chúng ta vẫn là một sự xứng hợp hoàn hảo

(Nữ hát)
Chúng ta giống như đêm và ngày - trắng và đen
Nhưng điều chúng ta có là một sự ăn ý hoàn hảo
Khi em nói điều này thì anh nói điều kia
Nhưng tình yêu đến dễ dàng vì những trái ngược hấp dẫn nhau


(Hấp dẫn)
Em giữ cho đồ bảnh bao và sạch sẽ
Anh có mấy cái lỗ khắp cái quần dzin
Em yêu "bôi trơn", anh yêu "chụp giựt"
Nhưng thậm chí như thế, chúng ta vẫn là một sự xứng hợp hoàn hảo

[Điệp khúc của nữ]

Anh biết chúng ta sẽ cùng san bằng những chênh lệch

Chúng ta sẽ giữ tình yêu nguyên vẹn và chúng minh rằng những điều trái ngược hấp dẫn nhau

(Nữ hát)
A-Ố-ồ, oa oa.

(Nam họa theo)
A-Ố-ồ, ô ô.

Em tiêu tiền vào kim cương và ngọc trai
Anh thà bán chiếc xế chỉ để du lịch thế giới

Em yêu "bôi trơn", anh yêu "chụp giựt"
Nhưng điều đó sẽ khiến chúng ta thành một sự xứng hợp hoàn hảo

[Lặp lại điệp khúc của nữ kèm tiếng hát đệm ô-a]

Nhưng tình yêu đến dễ dàng vì những trái ngược hấp dẫn nhau
Hấp dẫn [x3]

[/TD]
[/TR] [/TABLE]
 

×
Quay lại
Top