[Lyrics] A Mother's Prayer - Celine Dion

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️

I pray You'll be my eyes
And watch her where she goes
And help her to be wise
Help me to let go

Every mother's prayer
Every child knows
Lead her to a place

Guide her with Your grace
To a place where she'll be safe

I pray she finds Your light
And holds it in her heart
As darkness falls each night
Remind her where You are

Every mother's prayer
Every child knows

Need to find a place
Guide her with Your grace
Give her faith so she'll be safe

Lead her to a place
Guide her with Your grace
To a place where she'll be safe
Con xin Ngài là ánh sáng cho mắt con

Dõi mắt theo từng bước chân của con gái con
Xin ban cho cháu nó được khôn sáng
Và thêm năng lực để con tiếp bước theo cháu

Xin Ngài cho mỗi đứa con trên đất này
Đều hiểu tấm lòng của từng người mẹ
Xin dẫn cháu đến một nơi
Mà cháu được an toàn
Một nơi mà ân điển Người đầy dẫy


Con cầu nguyện cho con mình tìm ra ánh sáng chân lý
Và giữ chặt nó trong tim
Khi bóng đêm bủa vây mỗi đêm
Xin nhắc cho cháu biết
Rằng Người luôn cạnh bên

Xin cho mỗi đứa con của mỗi bà mẹ trên đất
Biết được tình y6eu mẹ chúng dành cho chúng
Qua từng lời cầu nguyện

Con cầu nguyện xin Ngài d8át cháu đi trong an sủng
và thêm lên đức tin trong cháu nơi Ngài
Để cháu nó được bình tịnh.

Xin Cha dẫn đường cháu trong Thiên ân
Để cháu vượt qua mọi sóng gió.

>
 
×
Top Bottom