[Lyrics] A Million More Years - Olly Murs

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532I'm finding it hard, nobody knows
Got to hide my desperation before it shows
With no sense of time, I got it all wrong
We only ever spoke about it after you'd gone

Now I'm missing you so much
Loving you so much it hurts

A million more years if I had to wait
So you can see me
In another life time
A million more years if that what it takes
I know that you'll find me
In another lifetime

I left it too long, I thought it would wait
I never gave a second thought and now it's too late
I gave up too much letting you go
And all the time I think about how you need to know

How I'm missing you so much
Loving you so much it hurts

And It's never gonna let me go

A million more years if that what it takes
So you can find me
In another lifetime
A million more years if I had to wait
So you can see me
In another life time

You're so far away
I'm missing you missing you
You know that I'll wait

I'm finding it hard, nobody knows
I got to hide my desperation before it shows
And I'm missing you so much
Loving you so much it hurts

And it's never gonna let me go
A million more years if I had to wait
So you can see me
In another life time
A million more years if that what it takes
I know that you'll find me
In another lifetime

In another lifetime
Anh đang tìm kiếm trong bao khó khăn, nào có ai hiểu
Giấu đi nỗi tuyệt vọng trước khi anh muốn hét thật to
Với khoảng thời gian vô nghĩa này, anh đã nhầm
Chúng ta có bao giờ nói về điều này kể từ sau khi em ra đi

Giờ anh đang nhớ em nhiều lắm
Yêu em nhiều lắm nhưng sao thật quá đớn đau

Dẫu cả triệu năm anh vẫn mãi chờ đợi
Để em có thể gặp anh
Ở kiếp sau
Dẫu cả triệu năm nếu điều đó xứng đáng
Anh biết rồi em sẽ tìm được anh
Ở kiếp sau

Anh đã bỏ lại điều đó quá lâu rồi, anh nghĩ nó vẫn sẽ đời chờ
Anh chẳng hề đắn đo và giờ thì đã quá muộn
Anh đã mất quá nhiều khi để em ra đi
Và lúc nào anh cũng nghĩ phải làm sao để em hiểu

Rằng anh đáng rất nhớ em
Yêu em rất nhiều nhưng sao thật quá đau đớn

Và điều đó cứ mãi theo bên anh

Dẫu cả triệu năm nếu điều đó xứng đáng
Để em có thể tìm thấy anh
Ở kiếp sau
Dẫu cả triệu năm anh vẫn mãi chờ đợi
Để em có thể gặp anh
Ở kiếp sau

Em thật quá xa cách
Anh nhớ em lắm...
Anh hiểu rằng anh sẽ chờ đợi

Anh đang tìm kiếm trong bao khó khăn, nào có ai hiểu
Giấu đi nỗi tuyệt vọng trước khi anh muốn hét thật to
Và anh nhớ em nhiều lắm
Yêu em rất nhiều nhưng sao thật quá đau đớn

Và điều đó cứ mãi theo bên anh
Dẫu cả triệu năm nếu điều đó xứng đáng
Để em có thể tìm thấy anh
Ở kiếp sau
Dẫu cả triệu năm anh vẫn mãi chờ đợi
Để em có thể gặp anh
Ở kiếp sau

Ở kiếp sau

 
×
Quay lại
Top