[Lyrics] A Love Before Time - Coco Lee

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️
If the sky opened up for me,
And the mountains disappeared,
If the seas ran dry, turned to dust
And the sun refused to rise
I would still find my way,
By the light I see in your eyes.
The world I know fades away
But you stay.


As the earth reclaims its due,
And the cycle starts anew,
We'll stay, always
In the love that we have
Shared before time.

If the years take away
Every memory that I have
I would still know the way

That would lead me back to your side.
The North star may die
But the light that I see in your eyes
Will burn there always
Lit by the love we have
Shared before time.

When the forest turns to jade
And the stories that we've made.

Dissolve away
One shining light will still remain.

When we shed our earthly skin,
And when our real life begins,
There'll be no shame
Just the love that we have made before time.
Nếu bầu trời bộc lộ trước mắt em,

và núi non đã biến mất rồi,
nếu biển cả khô cằn, trở thành bụi
và mặt trời không chịu nhôi lên
em vẫn tìm được đường đi,
vì thấy ánh sáng trong đôi mắt anh.
Dù thế giới em biết phai đi
anh còn đây.

Khi trái đất giác ngộ quyền lợi,

và chu trình khởi đầu lại,
giữ vững, luôn luôn
trong tình yêu hai ta đã
chia sẻ kiếp trước.

Nếu năm tháng lấy mất đi
tất cả những gì trong ký ức em
em vẫn tìm được con đường
dẫn em đi trở về bên cạnh anh.


Sao bắc đẩu chết được
nhưng ánh sáng em thấy trong đôi mắt anh
lúc nào cũng chiếu soi
thắp sáng do tình yêu ta
chia sẻ kiếp trước.

khi rừng rú trở thành ngọc bích
và những câu truyện của chúng ta
tan rã mất đi

một ánh sáng sẽ vẫn còn sáng soi

khi hai ta lột da trần tục,
và khi đời trung thực bắt đầu,
sẽ không tủi thẹn
vì tình yêu hai ta đã có từ kiếp trước.

 
×
Quay lại
Top