[Lyrics] 5000 Letters - Alexander Rybak

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
5000 letters
I keep in my bedroom
5000 people
Who open their hearts
Once we were strangers
Today we are family
Mountains won't keep us apart

There is a girl
Who has drawn me aside rise
That's how she once every morning to be
A boy lost his tooth and he wants me to have it
How did this happen to me?

I want to know all their faces
And I want to be there
when they need a friend
5000 letters they wrote me
And someday I'll read them again

5000 stories
I keep in my bedroom
5000 secrets
I keep in my mind
I have been given a piece of their lifetime
Friendship is easy to find

I want to know all their faces
And I want to be there
when they need a friend
5000 letters they wrote me
And someday I'll read them again

I want to know all their faces
And I want to be there
when they need a friend
5000 letters they wrote me
And someday I'll read them again
5000 lá thư
Tôi cất trong phòng ngủ
5000 con người
Đã mở lòng với tôi
Ngày trước chúng ta là người lạ
Hôm nay mình là một gia đình
Những ngọn núi sẽ không thể chia rẽ chúng ta

Có một cô gái
Người luôn làm tôi vui vẻ mỗi buổi sáng
Một cậu bé rụng mất chiếc răng và muốn tôi giữ nó
Sao những chuyện này lại xảy đến với tôi nhỉ?

Tôi muốn biết những gương mặt ấy
Và tôi muốn ở đó
Khi họ cần một người bạn
5000 lá thư họ viết cho tôi
Và một ngày nào đó tôi sẽ đọc lại chúng

5000 câu chuyện
Tôi cất trong phòng ngủ
5000 bí mật
Tôi giữ trong đầu
Tôi được họ trao cho một phần đời nhỏ
Thật dễ dàng để kiếm được một tình bạn

Tôi muốn biết những gương mặt ấy
Và tôi muốn ở đó
Khi họ cần một người bạn
5000 lá thư họ viết cho tôi
Và một ngày nào đó tôi sẽ đọc lại chúng

Tôi muốn biết những gương mặt ấy
Và tôi muốn ở đó
Khi họ cần một người bạn
5000 lá thư họ viết cho tôi
Và mộ
 
×
Quay lại
Top