Lý luận chung và tầm quan trọng của công tác tuyển dụng

tungttcd

Banned
Tham gia
5/2/2018
Bài viết
1
1/ Khái niệm tuyển dụng nguồn nhân lực
– Tuyển dụng nguồn nhân lực:

Là một trong những hoạt động nằm trong nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực của hoạt động quản trị nhân lực.

Tuyển dụng là hoạt động nhằm thông báo, thu hút , tìm kiếm, lựa chọn người phù hợp nhất cho vị trí công việc còn trống .

Tuyển dụng gồm hai qúa trình thống nhất, không tách rời là tuyển mộ và tuyển chọn.

– Tuyển mộ:

Tuyển mộ là quá trình thu hút những người xin việc có trình độ từ lực lượng lao động xã hội và lực lượng lao động bên trong tổ chức.( Theo giáo trình Quản trị nhân lực, Ths.Nguyễn Vân Điềm& PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân, 2005, NXB Lao động xã hội)

Từ định nghĩa có thể thấy chức năng của tuyển mộ là thu hút tức là làm thế nào để có thể kêu gọi, động viên được các ứng viên tham gia vào quá trình tuyển mộ. Các ứng viên này có thể từ ngoài xã hội cũng có thể từ nguồn bên trong của tổ chức.

khai-niem-tuyen-dung-nguon-nhan-luc.jpg

Khái niệm tuyển dụng nguồn nhân lực

Bất cứ một tổ chức nào muốn tiến hành tuyển dụng đều phải tiến hành tuyển mộ. Kết quả của tuyển mộ sẽ đem lại cho tổ chức tập hợp các ứng viên và được thể hiện qua số lượng đơn dự tuyển nộp vào tổ chức trong đợt tuyển dụng đó. Đây là nguồn, là cơ sở cho quá trình tuyển chọn tiếp theo. Quá trình tuyển chọn chịu ảnh hưởng rất lớn bởi số lượng và chất lượng của quá trình tuyển mộ.

Tuyển mộ là bước đầu tiên của quá trình tuyển dụng và cũng là bước đầu tiên của chuỗi các hoạt động quản trị nhân lực sau đó vì vậy đòi hỏi các nhà quản lý phải chú trọng làm tốt công tác tuyển mộ.

– Tuyển chọn

Tuyển chọn là quá trình đánh giá ứng viên theo tiêu chí khác nhau để chọn ra người phù hợp nhất với yêu cầu công việc và phù hợp nhất với tổ chức.( Theo giáo trình Quản trị nhân lực, Ths.Nguyễn Vân Điềm& PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân, 2005, NXB Lao động xã hội)

Tuyển chọn là một quá trình tức là gồm nhiều khâu, nhiều bước liên tiếp nhau.

Trong mỗi bước, dựa vào các tiêu chí nhất định mà nhà tuyển dụng sẽ so sánh, đánh giá được ứng viên, để từ đó chọn ra ngưòi phù hợp nhất với vị trí đang tuyển trong khả năng nguồn lực cho phép.

Tiêu chí của tuyển chọn dựa trên các yêu cầu của công việc đã được nêu ra trong bản mô tả công việc và bản yêu cầu đối với người thực hiện công việc.Hiệu quả của quá trình tuyển chọn có ý nghĩa quan trọng với hoạt động của tổ chức vì nguồn nhân lực của tổ chức có tốt hay không, có phù hợp với hoạt động và xu hướng phát triển của tổ chức hay không đều phụ thuộc trước hết vào kết quả của quá trình tuyển chọn.

Tuyển chọn tốt sẽ tiết kiệm chi phí đào tạo cho tổ chức, đẩy nhanh quá trình hoà nhập vào công việc đối với người lao động, góp phần đem lại lợi ích cho tổ chức. Ngược lại, tuyển chọn không tốt sẽ làm tăng chi phí do phải đào tạo thậm chí là tuyển chọn lại và trong một số trường hợp còn gây ra thiệt hại về tài chính và phi tài chính nghiêm trọng khác cho tổ chức.

Tiêu chí của tuyển chọn dựa trên các yêu cầu của công việc đã được nêu ra trong bản mô tả công việc và bản yêu cầu đối với người thực hiện công việc.Hiệu quả của quá trình tuyển chọn có ý nghĩa quan trọng với hoạt động của tổ chức vì nguồn nhân lực của tổ chức có tốt hay không, có phù hợp với hoạt động và xu hướng phát triển của tổ chức hay không đều phụ thuộc trước hết vào kết quả của quá trình tuyển chọn.

Tuyển chọn tốt sẽ tiết kiệm chi phí đào tạo cho tổ chức, đẩy nhanh quá trình hoà nhập vào công việc đối với người lao động, góp phần đem lại lợi ích cho tổ chức. Ngược lại, tuyển chọn không tốt sẽ làm tăng chi phí do phải đào tạo thậm chí là tuyển chọn lại và trong một số trường hợp còn gây ra thiệt hại về tài chính và phi tài chính nghiêm trọng khác cho tổ chức.

2/ Tầm quan trọng của công tác tuyển dụng nguồn nhân lực
Mục tiêu của tuyển dụng là chiêu mộ được nhân viên có kiến thức, kỹ năng , năng lực và động cơ phù hợp với yêu cầu của công việc và các mục tiêu dài hạn của tổ chức. Do đó, công tác tuyển dụng khi đã đạt được mục tiêu sẽ có vai trò vô cùng quan trọng với hoạt động quản trị nhân lực của tổ chức.

Tuyển dụng chính là bước tiên quyết với chất lượng đầu vào của nguồn nhân lực của tổ chức. Tuyển dụng đem lại cho tổ chức đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu công việc, làm tăng hiệu quả hoạt động của tổ chức đồng thời làm gia tăng lợi thế cạnh tranh của tổ chức trên thị trường .

Công tác tuyển dụng được thực hiện tốt sẽ là điều kiện để thực hiện hiệu quả các hoạt động quản trị nhân lực khác trong tổ chức.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác tuyển dụng cũng có vai trò rất quan trọng đối với người lao động. Khi người lao động được làm công việc phù hợp với khả năng, trình độ và tính cách của mình sẽ tăng hứng thú làm việc và ngày càng gắn bó, hết long với tổ chức hơn.

Tam-quan-trong-cua-cong-tac-tuyen-dung-nguon-nhan-luc.jpg

Tầm quan trọng của công tác tuyển dụng nguồn nhân lực

Xem thêm: phân loại khách du lịch ,ảnh hưởng của du lịch đến môi trường

Xem đầy đủ: tuyển dụng nguồn nhân lực
 
×
Top Bottom