[Longfic] Lưu luyến mơ hoa

Cordelia

Thế cậu nghĩ trạng thái hiện giờ của tôi như nào ?
Tham gia
1/7/2017
Bài viết
3
Title: Lưu luyến mơ hoa
Author: Mộ Dung Đồng Tử (@Cordelia )
Pairings: Shiho Miyano - Hakuba Saguru , Ran - Mori - Kudo Shinichi, Kazuha Toyama - Heiji Hattori, Aoko Nakamori - Kuroba Kaito.
Rating: K +
Genre: Sad, angst
Status: Đang tiến hành
Disclaimer: Nhân vật thuộc về tác giả nhưng vận mệnh của họ thuộc về tôi
......................................Character.................
Cung Dã Chi Bảo - Shiho Miyano:
26904627_143303279799698_6070562854237350891_n.jpg

Mao Lợi Lan - Ran Mori:
26344a5d1971fdbf16748ac647e6648b.jpg

Viễn Sơn Hòa Diệp - Kazuha Toyama:
26804961_143303006466392_930524783541830375_n.jpg

Trung Sâm Thanh Tử - Aoko Nakamori:
8b353671f179b3e8a611794b7498e50d.jpg

Bạch Mã Thám - Hakuba Saguru:
811d246e29fd5d1e5421927b7bc06d9d.jpg

Công Đằng Tân Nhất - Shinichi Kudo:
77483141-352-k786227.jpg

Phục Bộ Bình Thứ - Heiji Hattori:
20110926500155651.jpg

Hắc Vũ Khoái Đấu - Kaito Kuroba:
MaKetd81ac.jpg
 

Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top