Lợi ích mô hình Six Sigma - HRChannels

HRchannels headhunt

Thành viên
Tham gia
15/6/2023
Bài viết
0
Six Sigma là gì? Six Sigma là một phương pháp quản lý chất lượng được phát triển ban đầu bởi Công ty Motorola vào những năm 1980 và sau đó được phổ biến rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp. Mục tiêu chính của Six Sigma là tối ưu hóa hiệu suất và hiệu quả của một tổ chức thông qua việc tối thiểu hóa sai lệch và sự biến động trong các quy trình sản xuất và dịch vụ.
>>> Xem thêm: Đăng tin tuyển dụng miễn phí

Chi tiết mô hình Six Sigma​

Define (Xác định): Bước này đặt ra mục tiêu cụ thể và xác định rõ vấn đề cần giải quyết. Nói rõ mục tiêu, xác định các yếu tố quan trọng và thiết lập các tiêu chí đánh giá chất lượng.
Measure (Đo lường): Trong bước này, thu thập dữ liệu và số liệu liên quan đến quá trình hoặc vấn đề. Xác định các chỉ số chất lượng và đo lường mức hiệu suất hiện tại của quy trình.
Analyze (Phân tích): Bước này dùng các công cụ thống kê để phân tích dữ liệu và tìm hiểu nguyên nhân gây ra vấn đề. Xác định các yếu tố gây biến động và sai lệch.
Improve (Cải tiến): Dựa trên kết quả phân tích, đề xuất và triển khai các biện pháp cải tiến. Mục tiêu là loại bỏ nguyên nhân gây ra vấn đề và tối ưu hóa quy trình.
Control (Kiểm soát): Cuối cùng, thiết lập các phương tiện kiểm soát để theo dõi và duy trì sự cải tiến trong quy trình. Điều này đảm bảo rằng quy trình không trở lại tình trạng ban đầu.
>>> Quan tâm: Việc làm tại Hà Nội

Ứng dụng mô hình Six Sigma như thế nào?​

Xác định Vấn đề: Xác định một vấn đề hoặc quy trình cần cải thiện.
Thu thập Dữ liệu: Đo lường và thu thập dữ liệu liên quan đến vấn đề.
Phân tích Dữ liệu: Sử dụng công cụ thống kê để phân tích dữ liệu và xác định nguyên nhân gốc rễ.
Cải tiến: Phát triển và triển khai biện pháp cải tiến để loại bỏ nguyên nhân gây vấn đề.
Kiểm soát: Thiết lập các biện pháp kiểm soát để theo dõi và duy trì sự cải thiện.
Lặp lại: Tiếp tục lặp lại quy trình này để nâng cao liên tục chất lượng và hiệu suất.
Six Sigma có thể được áp dụng trong nhiều ngành công nghiệp và loại hình tổ chức, từ sản xuất đến dịch vụ, y tế và nhiều lĩnh vực khác. Nó giúp tổ chức cải thiện chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ, giảm lãng phí, tăng sự hài lòng của khách hàng và tối ưu hóa quy trình sản xuất hoặc hoạt động.
 
×
Top Bottom