Loi Dich - Spotlight - Selena Gomez

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️I can tell by the way you feel,
Somethin' ain't goin' your way
Jeans too tight and your hair ain't right,
We all get some of those days
Ohh, throw that mirror away
Ohh, you know it's gonna be okay

Take it down, shake it out,

On the floor
You'll get over it,
Let it drop, make it stop, Ohh

When you feel like nothing, everybody's something
You and your friend
Everybody jump in, look at us now
Everybody shout out, Ohh

In the spotlight,

No matter what's your outside,
Get it with your inside
Open your eyes, you deserve the spotlight
Don't be from them, everybody's something, ohh
Ooh, In the spotlight (x4)

Gettin' up, oh worn my face
Wish I could press delete
We all got something we don't like

Even Angelina Jolie
Ohh, throw away that mirror
Ohh, don't be goin' M.I.A

Take it down, shake it out
On the floor
You'll get over it
Let it drop, make it stop Ohh

When you feel like nothing, everybody's something

You and your friend
Everybody jump in, look at us now
Everybody shout out, Ohh

In the spotlight
No matter what's your outside
Get it with your inside
Open your eyes, you deserve the spotlight
Don't be from them, everybody's something! Ohh

Ohh, In the spotlight (x4)

I can tell by the way you talk the talk
That somethin' ain't goin' your way
'Cause your jeans too tight and your hair ain't right
Well we all get some of those days

Just take another deep breath, try to hit your reset
You know that I can relate
Put your hands in the air

Now let me hear you shout out
Well get out of my way

Take it down, shake it out
On the floor
You'll get over it
Let it drop, make it stop Ohh

When you feel like nothing, everybody's something
You and your friend

Everybody jump in, look at us now
Everybody shout out, Ohh

In the spotlight,
No matter what's your outside
Get it with your inside
Open your eyes, you deserve the spotlight
Don't be from them, everybody's something, ohh

When you feel like nothing, everybody's something

You and your friend
Everybody jump in, look at us now
Everybody shout out, Ohh

In the spotlight,
No matter what's your outside,
Get it with your inside
Open your eyes, you deserve the spotlight
Don't be from them, everybody's something, ohh

Ohh, In the spotlight (x4)
Tôi có thể nói bằng cách bạn cảm nhận
Một vài thứ chẳng theo cách bạn nghĩa
Quần jean thì quá chặt, còn tóc bạn thì rối bù
Chúng ta đều có những ngày như thế
Ohh, vứt gương đi
Ohh, bạn biết bạn sẽ ổn mà


Bình tĩnh lại, nhảy xoay người
trên sàn
Bạn sẽ vượt qua thôi
Làm nó rơi, khiến nó dừng lại, Ohh

Khi bạn chẳng cảm thấy gì cả, mọi người như một ai đó
Bạn và bạn bè
Mọi người hãy nhảy lên, nhìn chính mình
Và hét to, Ohh


Trong ánh đèn sân khấu
Cho dù bề ngoài bạn như thế nào
Hãy để nó bên trong bạn
Mở mắt ra, bạn xứng đáng với ánh đèn sân khấu
Đừng như họ, mọi người như một ai đó
Trong ánh đèn sân khấu(x4)

Ngủ dây, oh, nhìn khuôn mặt mình

Tôi ước mình có thể nhấn"Xóa bỏ"
Chúng ta đều có những thứ chúng ta không thích
Kể cả Angelina Jolie
Thế thì vứt gương đi
Ohh, đừng như M.I.A

Bình tĩnh lại, nhảy xoay người
trên sàn
Bạn sẽ vượt qua thôi

Làm nó rơi, khiến nó dừng lại, Ohh

Khi bạn chẳng cảm thấy gì cả, mọi người như một ai đó
Bạn và bạn bè
Mọi người hãy nhảy lên, nhìn chính mình
Và hét to, Ohh

Trong ánh đèn sân khấu
Cho dù bề ngoài bạn như thế nào
Hãy để nó bên trong bạn

Mở mắt ra, bạn xứng đáng với ánh đèn sân khấu
Đừng như họ, mọi người như một ai đó
Trong ánh đèn sân khấu(x4)

Tôi có thể nói bằng cách bạn cảm nhận
Một vài thứ chẳng theo cách bạn nghĩa
Quần jean thì quá chặt, còn tóc bạn thì rối bù
Chúng ta đều có những ngày như thế

Chỉ cần thở sâu, cố gắng sắp đặt lại

Bạn biết tôi có thể liên kết mà
Giơ tay lên trời
Giờ, hãy để tôi nghe bạn hét to:
"Được rồi, ra khỏi tôi đi"

Bình tĩnh lại, nhảy xoay người
trên sàn
Bạn sẽ vượt qua thôi
Làm nó rơi, khiến nó dừng lại, Ohh


Khi bạn chẳng cảm thấy gì cả, mọi người như một ai đó
Bạn và bạn bè
Mọi người hãy nhảy lên, nhìn chính mình
Và hét to, Ohh

Trong ánh đèn sân khấu
Cho dù bề ngoài bạn như thế nào
Hãy để nó bên trong bạn
Mở mắt ra, bạn xứng đáng với ánh đèn sân khấu

Đừng như họ, mọi người như một ai đó
Trong ánh đèn sân khấu(x4)

Khi bạn chẳng cảm thấy gì cả, mọi người như một ai đó
Bạn và bạn bè
Mọi người hãy nhảy lên, nhìn chính mình
Và hét to, Ohh

Trong ánh đèn sân khấu
Cho dù bề ngoài bạn như thế nào

Hãy để nó bên trong bạn
Mở mắt ra, bạn xứng đáng với ánh đèn sân khấu
Đừng như họ, mọi người như một ai đó
Trong ánh đèn sân khấu(x4)

 
×
Top Bottom