Loi Dich - 世界看中国/Shi jie kan Zhong guo/ Thế giới hướng về Trung Quốc - The World Watching China

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️世界 目光 看到东边
舞 台 写满了岁月 留恋
总是 中国元素 闪亮眼
传奇 点燃盛典 再重 现
中国元素 读千万遍
心灵 打开了历史 画卷
昨天 今天明天 一个愿
长 长 故事延伸 海岸线

世界并不遥远
万里流淌在身边
所有语言能听 见
所 有梦想能实现
世界看中国
五千年经典
世界并不遥远
万里流淌在身边
传承只为了今天

今天只为了明天
世 界看中国梦想空间会改变
世 界看中国幸福笑脸在眼前
===Pinyin===
Shìjiè mùguāng kàn dào dōngbian
Wǔtái xiě mǎn le suìyuè liúliàn
Zǒng shì zhōngguó yuánsù shǎn liàng yǎn
Chuán jī diǎnrán shèngdiǎn zài chóng xiàn
Zhōngguó yuánsù dú qiānwàn biàn

Xīnlíng dǎkāi le lìshǐ huàjuàn
Zuótiān jīntiān míngtiān yīgè yuàn
Zhǎng zhǎng gùshì yánshēn hǎiànxiàn
Shìjiè bìng bù yáoyuǎn
Wànlǐ liútǎng zài shēnbiān
Suǒyǒu yǔyán néng tīngjiàn
Suǒyǒu mèngxiǎng néng shíxiàn
Shìjiè kàn zhòng guó
Wǔ qiānnián jīngdiǎn

Shìjiè bìng bù yáoyuǎn
Wànlǐ liútǎng zài shēnbiān
Chuánchéng zhǐ wèile jīntiān
Jīntiān zhǐ wèile míngtiān
Shìjiè kàn zhòng guó mèngxiǎng kōngjiān huì gǎibiàn
Shìjiè kàn zhòng guó xìngfú xiàoliǎn zài yǎnqián
===Engtrans===
The world fixes its eyes on the East
Time stands still on the stage

On which Chinese elements are always sparking
The recurring legends enkindle the lights of great ceremony
Ch inese elements are shown thousand times over
Hearts and souls unfold annals of history
From yesterday till now and towards tomorrow, we share a wish
The long story goes along with coastline
The world isnt far away
Flowing with you coming across millions of miles
All the languages could be heard

All the dreams will come true
The world is watching China
The classics over five thousand years
The world isn’t far away
Flowing with you coming across millions of miles
Descending is only for today
And today is only for the future
The world is watching China, and space for dreams is being expanded
The world is watching China, and happy faces are close at hand

Cả thế giới đang dõi mắt hướng về phương Đông
Nơi vũ đài viết nên bao tháng năm lưu luyến
Nơi tinh túy Trung Hoa mãi mãi tỏa sáng
Nơi huyền thoại thắp nên ngày hội lửa
Tinh túy Trung Hoa ngẫm ngàn vạn lần
Cuốn phim lịch sử vẫn để ngỏ trong tim
Hôm qua, hôm nay, ngày mai, niềm hi vọng sẽ mãi còn đó

Câu chuyện kể trải khắp hải biên
Thế giới không hề xa cách
Xa vạn dặm mà lại kề bên
Mọi ngôn ngữ đều có thể nghe được
Mọi ước mơ đều có thể thành hiện thực
Cả thế giới đang nhìn vào Trung Quốc
Đất nước năm ngàn năm lịch sử
Thế giới không hề xa cách
Xa vạn dặm mà lại kề bên

Kế thừa chỉ là của hôm nay
Ngày nay phải hướng về ngày mai
Thế giới đang nhìn những ước mơ của Trung Quốc được cải biên
Cả thế giới đang ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc của Trung Quốc ở phía trước


 
×
Top