Loi Dich - OK (Dangerous Game) - Darin Zanyar

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532


▶️
Be careful with my heart
Be careful with my heart
Be careful with my heart
Be careful with my heart

It isn't say she's making her way in my head
Dangerous game I should drop and walk away
I'm not the same the wish my every interest stray

In the back way now all that I can do is play

She's in my head 24/7 with her you like it or not

It isn't ok
You play a dangerous game
Got me hangin' like a voodoo puppet on the string
It isn't ok
You got me losin' my way
I'm a prisoner I'm stuck inside you labored oh


I see the sun
I'm smiling but I'm terrified
She's in disguise
An angel with a devil's touch
The way I hide
Like??? I won't lose my side
I'm goin' blind
I know she's messing with my mind


She's in my head 24/7 with her you like it or not

It isn't ok
You play a dangerous game
Got me hangin' like a voodoo puppet on the string
It isn't ok
You got me losin' my way
I'm a prisoner I'm stuck inside you labored oh


Be careful with my heart x8

Oh

It isn't ok
It ain't ok

It isn't ok
You play a dangerous game
Got me hangin' like a voodoo puppet on the string

It isn't ok
You got me losin' my way
I'm a prisoner I'm stuck inside you labored oh

Be Careful with my heart x2

It isn't ok
You play a dangerous game
Got me hangin' like a voodoo puppet on the string
It isn't ok

You got me losin' my way
I'm a prisoner I'm stuck inside you labored oh
Be Careful with my heart x3
Hãy cẩn thận với trái tim tôi
Hãy cẩn thận với trái tim tôi
Hãy cẩn thận với trái tim tôi
Hãy cẩn thận với trái tim tôi


Không gì nói rằng cô ta đang chiếm giữ một vị trí trong đầu tôi
Một trò chơi nguy hiểm mà tôi nên bỏ lại và tránh xa
Tôi chẳng giống như những điều ước đang lạc lối
Trên con đường quay trở lại, điều tôi có thể làm chỉ là chơi đùa

Cô ta ở trong đầu tôi 24/7 dù ai có muốn hay không

Chẳng có gì ổn thỏa
Bạn đang chơi một trò chơi nguy hiểm
Treo tôi lên như một con rối trên hàng dây dài

Chẳng có gì ổn thỏa
Bạn khiến tôi lạc lối
Tôi là một kẻ tù nhân khắc khổ bị kẹt bên trong bạn oh

Tôi nhìn thấy ánh nắng
Tôi đang cười trong sợ hãi
Cô ta cải trang
Một thiên thần với cái chạm tay của tử thần
Con đường tôi chốn chạy

Trông ra sao??? Tôi sẽ không mất đi phương hướng của mình
Tôi đang trở nên mù quáng
Tôi biết cô ta làm dơ bẩn tâm trí tôi

Cô ta ở trong đầu tôi 24/7 dù ai có muốn hay không

Chẳng có gì ổn thỏa
Bạn đang chơi một trò chơi nguy hiểm
Treo tôi lên như một con rối trên hàng dây dài
Chẳng có gì ổn thỏa

Bạn khiến tôi lạc lối
Tôi là một kẻ tù nhân khắc khổ bị kẹt bên trong bạn oh

Hãy cẩn thận với trái tim tôi x8

Oh

Chẳng có gì ổn thỏa
Chẳng có gì ổn thỏa

Chẳng có gì ổn thỏa

Bạn đang chơi một trò chơi nguy hiểm
Treo tôi lên như một con rối trên hàng dây dài
Chẳng có gì ổn thỏa
Bạn khiến tôi lạc lối
Tôi là một kẻ tù nhân khắc khổ bị kẹt bên trong bạn oh

Hãy cẩn thận với trái tim tôi x2

Chẳng có gì ổn thỏa
Bạn đang chơi một trò chơi nguy hiểm

Treo tôi lên như một con rối trên hàng dây dài
Chẳng có gì ổn thỏa
Bạn khiến tôi lạc lối
Tôi là một kẻ tù nhân khắc khổ bị kẹt bên trong bạn oh

Hãy cẩn thận với trái tim tôi x3

 
×
Quay lại
Top