Loi Dich - It's A Miracle - Barry Manilow

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️You wouldn't believe where I've been,
The cities and towns I been in,
from Boston to Denver
and every town in between.

The people they all look the same,
only the names have been changed.
But now that I'm home again

I'll tell you what I believe:

It's a Miracle
a true blue spectacle, a miracle come true.

We're together baby,
I was goin' crazy till the miracle came through.
Now you're here and my arms
are around you and baby

they'll be dancin in the streets

for the miracle a true blue spectacle,
the miracle is you

I never knew you look so good.
Oh I never knew anyone could.
I must have been crazy
to ever have gone away.


I almost forgot what it's like,
holdin you near me at night.
But now that I"m home again
you'll know that I'm home to stay,

cause it's a miracle a true blue spectacle,
a miracle come true.

We're together baby,
I was going crazy till the miracle came through.

Now you're here I'm feeling so good,
and baby they'll be dancing in the streets

for the miracle a true blue spectacle,
the miracle is you.

Em không nên tin vào nơi chúng tôi đã từng ở
Những thành phố và thị trấn mà tôi từng sống

Từ Boston đến Denver
Và mỗi thành thị ở giữa chúng

Mọi người trông ai cũng giống nhau cả
Chỉ có những cái tên là thay đổi thôi
Nhưng giờ tôi lại ở nhà một lần nữa
Tôi sẽ nói cho em nghe điều tôi tin

Đó chính là phép màu
Một cảnh tượng màu xanh thực sự, một phép màu trở thành hiện thực


Chúng ta sẽ cùng nhau nào em yêu ơi
Tôi điên mất cho đến lúc phép màu qua đi
Giờ em đã ở đây và vòng tay tôi
Quấn quanh em và em yêu ơi
Họ sẽ nhảy múa trên những nẻo đường

Vì một phép màu, một cành tượng màu xanh thực sự
Phép màu chính là em


Tôi chưa bao giờ biết rằng trông em tuyệt đến thế nào
Ôi tôi chưa bao giờ biết là bất cứ ai cũng có thể thế
Chắc hẳn tôi đã điên rồi
Khi để ngày tháng qua đi như thế

Tôi hầu như đã quên mất trông nó thế nào
Khi ôm lấy em thật gần trong đêm tối
Nhưng giờ, tôi đã ở nhà một lần nữa
Em sẽ biết rằng tôi về nhà để ở lại


Vì đó là phép màu, một cành tượng màu xanh thực sự
Một phép màu trở thành sự thực
Chúng ta sẽ cùng nhau nào em yêu ơi
Tôi điên mất cho đến lúc phép màu qua đi
Giờ em đã ở đây và vòng tay tôi
Quấn quanh em và em yêu ơi
Họ sẽ nhảy múa trên những nẻo đường

Vì một phép màu, một cành tượng màu xanh thực sự

Phép màu chính là em


 

×
Quay lại
Top