Lời dịch - Commander - Kelly Rowland

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️I feel like the DJ is my bodyguard
You see the way he keeps me safe
With the treble and that bass
I feel free enough to party hard
This dress won't go to waste
Feel like I own the place
V.I.P to to be the boss
You see the way these people stare

Watching how I fling my hair
I'm a dancefloor lover
Baby there's no other
Who do it like I do it yeah

From here on out
I'll be your commander
No fear no doubt
I'll provide the answer

Right now i command you to dance
I'll be your commander
Right now I command you to dance
I'll be your commander
Right now i command you to...

I- I'll be your commander
I'll provide the asnwer

Ain't no reason to celebrate

But you know we gon' have a ball
Champagne spillin' from the wall
And I'll be partying til hella late
But I ain't worried not at all
I just give my driver a call (yeah)
Tell him pick me up at 8am
No we ain't stopping right here
We'll take the party to the crib
Let's go all night baby

You won't find no lady
Who does it like I does it yeah

From here on out
I'll be your commander
No fear no doubt
I'll provide the answer
Right now i command you to dance
I'll be your commander

Right now I command you to dance
I'll be your commander
Right now i command you to...

I- I'll be your commander
I'll provide the asnwer

It's jam packed
So DJ where you at?
I know you got my back

So make that bass attack
Let's make these people move
You know i need some room, too
Do what i do, I'm bout to act a fool
Turn the lights on

From here on out
I'll be your commander
No fear no doubt

I'll provide the answer
Right now i command you to dance
I'll be your commander
Right now I command you to dance
I'll be your commander
Right now i command you to...

I-I'll be your commander
I'll provide the answer
Tôi cảm thấy DJ như vệ sĩ của tôi
Bạn thấy cách anh ấy giữ tôi an toàn
Với âm bổng và trầm
Tôi cảm thấy đủ tự do trong buổi tiệc này
Trang phục này sẽ không hoang phí
Cảm thấy như tôi sở hữu nơi này
V.I.P cho đến các ông chủ
Bạn thấy cách thức những người này nhìn chằm chằm

Xem tôi hất mái tóc như thế nào
Tôi là một người yêu sàn nhảy
Không còn ai khác
Có thể làm điều đó như tôi

Từ đây ta bắt đầu
Tôi sẽ là chỉ huy của bạn
Không chút sợ sệt, chẳng chút nghi ngờ
Tôi sẽ cho bạn biết câu trả lời

Ngay bây giờ tôi ra lệnh bạn nhảy
Tôi sẽ là chỉ huy của bạn
Bây giờ tôi chỉ huy bạn nhảy
Tôi sẽ chỉ huy của bạn
Ngay bây giờ tôi ra lệnh bạn ...

Tôi sẽ là chỉ huy của bạn
Tôi sẽ cho bạn biết điều bạn muốn biết

Không phải không có lý do để ăn mừng

Bạn biết chúng ta có một buổi khiêu vũ
Rượu sâm panh phun lên từ bức tường
Và tôi sẽ có tiệc tùng cho đến cuối buổi
Nhưng tôi không lo lắng, không hề
Tôi chỉ cần gọi cho tài xế của mình
Cho anh ấy biết sẽ đón tôi lúc tám giờ sáng mai
Không, chúng ta sẽ không dừng ở đây
Chúng ta sẽ làm bữa tiệc này thật vui
Hãy vui lên cả đêm nay

Đầy những quí cô xinh đẹp
Ai làm điều này như tôi

Từ đây ta bắt đầu
Tôi sẽ là chỉ huy của bạn
Không chút sợ sệt, chẳng chút nghi ngờ
Tôi sẽ cho bạn biết câu trả lời
Ngay bây giờ tôi ra lệnh bạn nhảy
Tôi sẽ là chỉ huy của bạn

Bây giờ tôi chỉ huy bạn nhảy
Tôi sẽ chỉ huy của bạn
Ngay bây giờ tôi ra lệnh bạn ...

Tôi sẽ là chỉ huy của bạn
Tôi sẽ cho bạn biết điều bạn muốn biết

Tất cả đều được định sẵn
Thế DJ đâu mất rồi?
Tôi biết bạn ủng hộ tôi

Thế thì hãy đẻ nhịp điệu thăng hoa
Hãy làm cho những người này lắc lư
Bạn biết tôi cần vài căn phòng
Hãy làm những gì tôi làm, tôi sẽ như một tên ngốc
Bật đèn sáng lên đê

Từ đây ta bắt đầu
Tôi sẽ là chỉ huy của bạn
Không chút sợ sệt, chẳng chút nghi ngờ

Tôi sẽ cho bạn biết câu trả lời
Ngay bây giờ tôi ra lệnh bạn nhảy
Tôi sẽ là chỉ huy của bạn
Bây giờ tôi chỉ huy bạn nhảy
Tôi sẽ chỉ huy của bạn
Ngay bây giờ tôi ra lệnh bạn ...

Tôi sẽ là chỉ huy của bạn
Tôi sẽ cho bạn biết điều bạn muốn biết


 
×
Quay lại
Top