Lời dịch - All These Things I Hate - Bullet For My Valentine

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Once more I'll say goodbye to you
Things happen, but we don't really know why
if it's supposed to be like this
why do most of us ignore the chance to miss
oh yeah

Torn apart at the seams of my dreams turn to tears
I'm not feeling the situation

Run away try to find that safe place you can hide
It's the best place to be when you're feeling like

Me! (Me)
Yeah! (Yeah)
All these things I hate revolve around
Me! (Me)
Yeah! (Yeah)
Just back off before i snap


Once more you tell those lies to me
Why can't you just be straight up with honesty (honesty,honesty)
When you say those things in my ear
Why do you always tell me what you wanna hear (wana hear,wanna hear)
oh yeah (yeah!)

Wear your heart on your sleeve make things hard to believe
I'm not feeling the situation
Run away try to find that safe place you can hide

It's the best place to be when you're feeling like

Me! (Me)
Yeah! (Yeah)
All these things I hate revolve around me (Me)
Yeah! (Yeah)
Just back off before I snap and you'll see! (me)
Me! (Me)
All these things I hate revolve around me (Me)

Yeah! (Yeah)
Just back off before I snap

Torn apart at the seams of my dreams turn to tears
I'm not feeling the situation
Run away try to find that safe place you can hide
It's the best place to be when you're feeling like me
(it's the best place to be when you're!)

Me! (Me)

Yeah! (Yeah)
All these things I hate revolve around me (Me)
Yeah! (Yeah)
Just back off before I snap and you'll see (Me)
Me! (Me)
All these things I hate revolve around me (Me)
Yeah! (Yeah)
Just back off before I snap
Thêm một lần anh nói tạm biệt với em

Mọi chuyện xảy ra, nhưng chúng ta thực sự không biết tại sao
Nếu tất cả đã được an bài như thế
Tại sao hầu hết chúng ta lại làm ngơ cơ hội để tránh đi
Oh yeah

Chia lìa trong giấc mơ hóa thành nước mắt
Anh không hề linh cảm đến tình huống đó
Chạy đi, cố tìm một nơi an toàn mà em có thể trốn
Đó là nơi tốt nhất để trú ẩn khi em thấy thích


Tôi! (Tôi)
Yeah! (Yeah)
Mọi điều tôi ghét bủa vây xung quanh
Tôi! (Tôi)
Yeah! (Yeah)
Chỉ cần quay về trước lúc tôi đóng cánh cửa đó

Thêm một lần em nói lời dối trá với tôi
Tại sao em không thể thẳng thắn thành thật

(thành thật, thành thật)
Khi em nói những lời đó cho tôi
Tại sao em luôn nói những lời em muốn nghe thôi (muốn nghe, muốn nghe)
Oh yeah (yeah)

Bày tỏ tình cảm quá dễ dàng khiến mọi chuyện trở nên khó tin
Anh không hề linh cảm đến tình huống đó
Chạy đi, cố tìm một nơi an toàn mà em có thể trốn
Đó là nơi tốt nhất để trú ẩn khi em thấy thích


Tôi! (Tôi)
Yeah! (Yeah)
Mọi điều tôi ghét bủa vây xung quanh
Tôi! (Tôi)
Yeah! (Yeah)
Chỉ cần quay về trước lúc tôi đóng cánh cửa rồi em sẽ thấy
Tôi! (Tôi)
Mọi điều tôi ghét bủa vây xung quanh

Yeah! (Yeah)
Chỉ cần quay về trước lúc tôi đóng cánh cửa rồi em sẽ thấy

Chia lìa trong giấc mơ hóa thành nước mắt
Anh không hề linh cảm đến tình huống đó
Chạy đi, cố tìm một nơi an toàn mà em có thể trốn
Đó là nơi tốt nhất để trú ẩn khi em thấy thích

Tôi! (Tôi)
Yeah! (Yeah)

Mọi điều tôi ghét bủa vây xung quanh
Tôi! (Tôi)
Yeah! (Yeah)
Chỉ cần quay về trước lúc tôi đóng cánh cửa rồi em sẽ thấy
Tôi! (Tôi)
Mọi điều tôi ghét bủa vây xung quanh
Yeah! (Yeah)
Chỉ cần quay về trước lúc tôi đóng cánh cửa rồi em sẽ thấy

 
×
Quay lại
Top