LD - 等一分钟 - Deng yi fen zhong - Đợi một phút - Xú Yù Téng / 徐誉滕 / Từ Dự Đằng

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️[ti: 等一分钟]
[ar: 徐誉滕]
[al: 爱若去了]

如果时间
忘记了转
忘了带走什么
你会不会

至今停在
说爱我的那天
然后在世界的一个角
有了一个我们的家
你说我的胸膛
会让你 感到暖

如果生命
没有遗憾

没有波澜
你会不会
永远没有
说再见的一天
可能年少的心太柔软
经不起风 经不起浪
若今天的我能回到昨天
我会向自己妥协


我在等一分钟
或许下一分钟
看到你闪躲的眼
我不会让伤心的泪
挂满你的脸

我在等一分钟
或许下一分钟
能够感觉你也心痛

那一年我不会
让离别 成永远

如果生命
没有遗憾
没有波澜
你会不会
永远没有
说再见的一天

可能年少的心太柔软
经不起风 经不起浪
若今天的我能回到昨天
我会向自己妥协

我在等一分钟
或许下一分钟
看到你闪躲的眼
我不会让伤心的泪

挂满你的脸

我在等一分钟
或许下一分钟
能够感觉你也心痛
那一年我不会
让离别 成永远

我在等一分钟
或许下一分钟

看到你不舍的眼
我会用一个拥抱
换取你的转身

我在等一分钟
或许下一分钟
如果你真的也心痛
我会告诉你我
的胸膛 依旧暖

那一年我不会
让离别 成永远

---Pinyin---
[ti: Děng yì fēn zhōng]
[ar: Xú Yù Téng]
[al: Ài ruò qù le]

Rú guǒ shí jiān
Wàng jì le zhuǎn

Wàng le dài zǒu shén me
Nǐ huì bu huì
Zhì jīn tíng zài
Shuō ài wǒ de nà tiān
Rán hòu zài shì jiè de yí gè jiǎo
Yǒu le yí gè wǒ men de jiā
Nǐ shuō wǒ de xiōng táng
Huì ràng nǐ gǎn dào nuǎn


Rú guǒ shēng mìng
Méi yǒu yí hàn
Méi yǒu bō lán
Nǐ huì bu huì
Yóng yuǎn méi yǒu
Shuō zài jiàn de yì tiān
Kě néng nián shào de xīn tài róu ruǎn
Jīng bù qǐ fēng jīng bù qǐ làng
Ruò jīn tiān de wǒ néng huí dào zuó tiān

Wǒ huì xiàng zì jǐ tuǒ xié

Wǒ zài děng yì fēn zhōng
Huò xǔ xià yì fēn zhōng
Kàn dào nǐ shǎn duǒ de yǎn
Wǒ bú huì ràng shāng xīn de lèi
Guà mǎn nǐ de liǎn

Wǒ zài děng yì fēn zhōng
Huò xǔ xià yì fēn zhōng

Néng gòu gǎn jué nǐ yě xīn tòng
Nà yì nián wǒ bú huì
Ràng lí bié chéng yóng yuǎn

Rú guǒ shēng mìng
Méi yǒu yí hàn
Méi yǒu bō lán
Nǐ huì bu huì
Yóng yuǎn méi yǒu

Shuō zài jiàn de yì tiān
Kě néng nián shào de xīn tài róu ruǎn
Jīng bù qǐ fēng jīng bù qǐ làng
Ruò jīn tiān de wǒ néng huí dào zuó tiān
Wǒ huì xiàng zì jǐ tuǒ xié

Wǒ zài děng yì fēn zhōng
Huò xǔ xià yì fēn zhōng
Kàn dào nǐ shǎn duǒ de yǎn

Wǒ bú huì ràng shāng xīn de lèi
Guà mǎn nǐ de liǎn

Wǒ zài děng yì fēn zhōng
Huò xǔ xià yì fēn zhōng
Néng gòu gǎn jué nǐ yě xīn tòng
Nà yì nián wǒ bú huì
Ràng lí bié chéng yóng yuǎn

Wǒ zài děng yì fēn zhōng

Huò xǔ xià yì fēn zhōng
Kàn dào nǐ bù shě de yǎn
Wǒ huì yòng yí gè yōng bào
Huàn qǔ nǐ de zhuǎn shēn

Wǒ zài děng yì fēn zhōng
Huò xǔ xià yì fēn zhōng
Rú guǒ nǐ zhēn de yě xīn tòng
Wǒ huì gào su nǐ wǒ

De xiōng táng yī jiù nuǎn
Nà yì nián wǒ bú huì
Ràng lí bié chéng yóng yuǎn
[ti: Đợi một phút]
[ar: Từ Dự Đằng]
[al: Nếu tình yêu qua đi]

Nếu thời gian quên đi chuyển động

Quên đi rằng phải mang theo gì đó
Liệu có ngày em đứng nói yêu anh
Rồi sau đó góc nào của thế giới
Có ngôi nhà riêng của anh và em
Em nói rằng khi tựa vào ngực anh
Làm cho em cảm giác thấy ấm áp

Nếu cuộc sống không có gì hối tiếc
Không có gì là sóng gió phong ba

Liệu rằng vĩnh viễn sẽ không có
Ngày mà em nói chia tay anh
Có lẽ trái tim của thiếu niên
Chẳng chịu được bao nhiêu sóng gió
Ngày hôm nay nếu trở về được hôm qua
Anh sẽ tự sắp xếp với chính mình

Anh đợi một phút hoặc là thêm phút nữa
Để nhìn được ánh mắt trốn tránh của em

Anh sẽ không để giọt nước mắt đau buồn
Dần lan đầy trên khuôn mặt của em

Anh đợi một phút hoặc là thêm phút nữa
Có thể cảm nhận được em cũng đau buồn
Năm đó anh nhất định sẽ không
Để ly biệt trở thành vĩnh viễn

Nếu cuộc sống không có gì hối tiếc
Không có gì là sóng gió phong ba

Liệu rằng vĩnh viễn sẽ không có
Ngày mà em nói chia tay anh
Có lẽ trái tim của thiếu niên
Chẳng chịu được bao nhiêu sóng gió
Ngày hôm nay nếu trở về được hôm qua
Anh sẽ tự sắp xếp với chính mình

Anh đợi một phút hoặc là thêm phút nữa
Để nhìn được ánh mắt trốn tránh của em

Anh sẽ không để giọt nước mắt đau buồn
Dần lan đầy trên khuôn mặt của em

Anh đợi một phút hoặc là thêm phút nữa
Có thể cảm nhận được em cũng đau buồn
Năm đó anh nhất định sẽ không
Để ly biệt trở thành vĩnh viễn

Anh đợi một phút hoặc là thêm phút nữa
Để nhìn thấy ánh mắt không nỡ của em

Anh sẽ dùng một cái ôm nồng ấm
Để đổi lấy em quay người lại

Anh đợi một phút hoặc là thêm phút nữa
Nếu như em thật sự cũng đau buồn
Anh sẽ nói để cho em được biết
Ngực của anh vẫn ấm áp như ngày nào!

 

×
Quay lại
Top