Làm thế nào để áp dụng Scor cho quản lý lưu kho - HRchannels

HRchannels headhunt

Thành viên
Tham gia
15/6/2023
Bài viết
0
SCOR là gì? SCOR (Supply Chain Operations Reference) là một chuẩn mô hình quản lý chuỗi cung ứng, được phát triển bởi một tổ chức tên là Supply Chain Council (Hội đồng Quản lý Chuỗi cung ứng). Mô hình SCOR được tạo ra để giúp các doanh nghiệp cải thiện hiệu suất và hiệu quả của hệ thống quản lý chuỗi cung ứng của họ.
>>> Xem thêm: Đăng tin tuyển dụng miễn phí

Lợi ích, vai trò của mô hình SCOR là gì?​

Tiêu chuẩn hóa: SCOR cung cấp một ngôn ngữ và khung làm việc chung để mô tả các hoạt động trong chuỗi cung ứng. Điều này giúp làm rõ và tiêu chuẩn hóa cách các tổ chức diễn giải và quản lý quy trình của họ.
Hiệu suất và đo lường: SCOR cung cấp các chỉ số và metrics để đo lường hiệu suất trong chuỗi cung ứng. Điều này giúp doanh nghiệp theo dõi và đánh giá hiệu suất của họ, xác định các điểm yếu và cơ hội cải thiện.
Tối ưu hóa quy trình: SCOR giúp tổ chức tối ưu hóa quy trình chuỗi cung ứng của họ bằng cách cung cấp một cái nhìn chi tiết về các khía cạnh quản lý chuỗi cung ứng. Điều này giúp giảm lãng phí, tối ưu hóa lưu kho, cải thiện dự báo và tăng khả năng phản ứng nhanh chóng đối với biến đổi thị trường.
Phát triển chiến lược: SCOR cho phép các doanh nghiệp phát triển chiến lược chuỗi cung ứng thông qua việc phân loại và hiểu rõ quy trình quản lý chuỗi cung ứng. Điều này giúp họ xác định cách tối ưu hóa hiệu quả toàn bộ hệ thống.
>>>> Quan tâm: Việc làm tại Hà Nội lương cao

Chi tiết mô hình SCOR​

Plan (Kế hoạch): Bắt đầu bằng việc dự đoán nhu cầu và xác định chiến lược dựa trên thông tin thị trường và dự báo.
Source (Nguồn cung cấp): Bao gồm các hoạt động liên quan đến việc tìm kiếm, chọn lựa, và quản lý nhà cung cấp.
Make (Sản xuất): Liên quan đến việc chuyển đổi nguyên liệu thành sản phẩm hoặc dịch vụ.
Deliver (Vận chuyển): Đảm bảo sản phẩm hoặc dịch vụ đến tay khách hàng một cách hiệu quả và đáng tin cậy.
Return (Trả hàng): Đối phó với việc trả lại hàng hoặc quản lý sản phẩm bị lỗi.
 
×
Top Bottom