[KSV GAME] Đoán tên nhân vật anime

Shiota Nagisa - Lớp học ám sát
Vì chưa ai đoán đc cả 2 tên của bé tóc xanh, cả 3 tên của bé tóc vàng nên mình yêu cầu bạn @Horikita Suzune phải thêm một số các quy định nữa như :
- Chưa ai đoán được tên nhân vật trong 24h thì người đố phải đưa ra đáp án ( tức là phải có thời gian cụ thể )
- Khi người nào đó đưa ra một nhân vật có 2-3 tên thì nếu người tiếp theo đoán được một tên, những người tiếp theo đó vừa trả lời câu trước, vừa đố nhân vật mới vừa phải trả lời câu có 2-3 tên nhân vật ở trước nữa ( nếu không trả lời được cũng có thể cmt "mình không trả lời được câu của bạn A" )
- Bạn cũng có thể quy định không được yêu cầu phải đoán 2 tên của nhân vật
Mình chỉ ý kiến thế thôi.
Tiếp tục nha:
1dd55656fd6e8c5dd8aea2e74dffc09e100ac5ed_hq.jpg
 
chitanda eru, phải không nhỉ?
Tiếp nào,
cô bé này là ai, @Loverise, đoán ngay kẻo tối nó mò đến nhà :v
images
 
×
Top Bottom