Khi 12 chòm sao làm giang hồ

ôi trời ạ,hẹ hò xog r giết ak :(
 
Song Tử: nhờ các em xin đẹp bâu lấy đối phương rồi cho hắn một bài học(Vd như là xô hắn xuống sông hay là cho hắn chết )
Sao mình ác vậy nhở?(Cả mình cũng không nhận ra) :KSV@08: :KSV@08: :KSV@08: :KSV@08:
 
Yết nên hành thêm sống không được chết không xong =)) mới đúng
 
Quay lại
Top