Kết quả bình chọn nhân vật yêu thích trong Conan vòng 1

shinichi-kun 45

Thiên lại chi Nhân, kiến Tử khuynh tâm...
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/7/2017
Bài viết
920
Phần 1:
+ Kudo Shinichi với 10 phiếu
+ Kaito Kuroba với 9 phiếu
+ Ran Mori với 9 phiếu
+ Shiho Miyano với 7 phiếu
+ Toyama Kazuha với 7 phiếu
+ Aoko Nakamori với 7 phiếu

Phần 2:
+ Gin với 5 phiếu
+ Vermouth với 7 phiếu

Phần 3:
+ Sato Miwako với 3 phiếu
+ Takagi Wataru với 2 phiếu
+ Yamato Kansuke với 3 phiếu
+ Uehara Yui với 2 phiếu

Phần 4:
+ Akai Shuuichi với 5 phiếu
+ Jodie Starling với 6 phiếu
+ Amuro Toru với 3 phiếu
 
Quay lại
Top