IELTS Writing Task 2 – Part 3: Writing an introductory paragraph

janghee_ben

Banned
Tham gia
5/1/2015
Bài viết
5
IELTS Writing Task 2 – Part 3: Writing an introductory paragraph


Trong bài viết này, mình sẽ cùng các bạn trao đổi về cách viết mở bài cho một bài IELTS Writing Task 2.
Nhiều người sẽ thấy để viết một mở bài hay rất khó nhưng cấn lưu ý rằng, trong một bài thi, sự do dự hoặc quá cẩn thận sẽ làm mất đi rất nhiều thời gian của bạn, đặc biệt khi bạn chỉ có 40 phút để viết một bài Essay dài hơn 250 từ. Chỉ nên dành khoảng 3 phút cho một mở bài. Mình sẽ đưa ra một số gợi ý về cách mở bài dễ viết, tương đối theo form và cả hướng mở bài linh hoạt hơn. Trong bài viết, mình có sử dụng một số đoạn văn từ các sách báo hoặc tài liệu nước ngoài.Dưới đây là cấu trúc tham khảo cho một mở bài IELTS Writing Task 2.


Introducing the topic: Ở đây bạn phải nêu ra chủ đề trong đề bài. Câu giới thiệu này cấn bao quát nhưng tuyệt đối không được rộng quá hoặc mơ hồ, khó hiểu.


Ví dụ, đề bài cho: Teachers should be paid according to how much students learn. How far do you agree with this statement?


Bạn cần xác định trúng đề đi vào trọng tâm của ý kiến. Chủ đề của câu nói không phải là Teachers vì vấn đề này quá rộng, bạn sẽ mất rất nhiều thời gian để nới lại ở những câu sau. Người viết nên vào trực tiếp chủ đề đó là lương của giáo viên Teachers’ salary.

Như vậy, câu đầu tiên của mở bài mình có thể viết như sau: Teachers’ salary has become an endless discussion over the years.


- Giving background information and Narrowing the topic: Đưa ra thông tin nền và giới hạn vấn đề. Đến đây, bạn sẽ nới chủ đề Teachers’ salary lại. Bạn có thể đưa thêm một số thông tin về lương của giáo viên nhưng tốt nhất nên đi trực tiếp vào vấn đề của đề bài (chưa nêu ý kiến). Ví dụ: Many people think that how high their salaries are should be proportional to how much their students learn.


- Mentioning the main areas covered in the essay: Đây là lúc bạn đề cập ngay đến những gì bạn sẽ viết trong thân bài. Ví dụ: Personally, I strongly agree with this statement hoặc Personally, I don’t find this statement completely justifiable. Khi nói như vậy bạn đang cover những gì bạn sẽ viết trong thân bài. I strongly agree nghĩa là ở thân bài tôi sẽ đưa ra lí do vì sao đồng ý, còn not completely justifiable nghĩa là ở thân bài tôi sẽ có cả những lí do vì sao câu nói đúng và lí do vì sao nó không đúng.XEM THÊM : https://res.vn/kinh-nghiem-luyen-th...part-3-writing-an-introductory-paragraph.html


- IELTS Writing Task 2 – Part 1: Overview: WWW.RES.VN/IELTS Writing Task 2...

- IELTS Speaking và những điều cần lưu ý: WWW.RES.VN/IELTS Speaking ...

- IELTS Writing Task 2 – Part 5: Question types: WWW.RES.VN/IELTS Writing Task 2...

- IELTS Writing Task 2 – Part 4: Writing a conclusion: WWW.RES.VN/IELTS Writing Task 2...
 
×
Top Bottom