Hướng dẫn thủ tục đăng ký mở chi nhánh công ty (Cập Nhật 2021 Website: khoitaodoanhnghiep.com)

gia cát dự101

Thành viên
Tham gia
29/5/2021
Bài viết
4
Sau thời gian hoạt động doanh nghiệp có mong muốn mở rộng, phát triển thị tường của mình. Doanh nghiệp có thể làm thủ tục mở chi nhánh hoặc văn phàng đại diện. Tuy nhiên mở chi nhánh có nhiều ưu điểm hơn so với mở văn phòng đại diện. Chi nhánh thực hiện hoạt động kinh doanh trong phạm vi doanh nghiệp ủy quyền (trừ trường hợp luật pháp có quy định khác). Có thể thực hiện kế toán, hoạch toán độc lập với doanh nghiệp.
Bài viết này, FADI sẽ hướng dẫn quy trình thủ tục mở chi nhánh công ty.

I. Thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh công ty đối với doanh nghiệp Việt Nam.​

Theo Điều 45, Luật Doanh Nghiệp 2020, doanh nghiệp có quyền thành lập chi nhánh công ty. Thủ tục đăng ký thực hiện tại phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế Hoạch và Đầu Tư. Nơi đặt trụ sở chi nhánh của doanh nghiệp.

Đăng ký mở chi nhánh công ty tại Tỉnh/Thành phố


Đăng ký mở chi nhánh công ty tại Tỉnh/Thành phố

1. Hồ sơ thủ tục mở chi nhánh.​

 • Mẫu thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh.
 • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty, hội đông thành viên/hội đồng quản trị về việc đăng ký mở chi nhánh công ty.
 • Bản sao biên bản họp của hội đồng thành viên/hội đồng quản trị về việc đăng ký mở chi nhánh.
 • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.
 • Bản sao hợp lệ giấy tờ pháp lý của người đứng đầu chi nhánh.
 • Giấy ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ, bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân người được ủy quyền. Trường hợp không phải người đại diện pháp luật công ty trực tiếp đi nộp hồ sơ.
 • Bản sao công chứng hợp đồng thuê địa điểm, mặt bằng nơi đặt trụ sở chi nhánh. Trong trường hợp chi nhánh đăng ký hình thức hoạch toán độc lập.

2. Thưc hiện thủ tục:​

Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh hoặc nộp online trên website của Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 • Đăng ký trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh:
  • Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nêu trên.
  • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp Tỉnh/Thành phố nơi muốn mở chi nhánh.
 • Phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Phòng đăng ký kinh doanh đưa ra kết quả thủ tục:
  • Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ chưa hợp lệ;
  • Giầy chứng nhận đăng ký hoạt động nếu hồ sơ hợp lệ.
  • Lệ phí: 100.000/ lần
 • Nếu doanh nghiệp muốn thực hiện thủ tục online thì tham khảo hướng dẫn tại website Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Thủ tục mở chi nhánh tại cổng thông tin quốc gia về ĐKDN


Thủ tục mở chi nhánh tại cổng thông tin quốc gia về ĐKDN

3. Những lưu ý:​

 • Nghiên cứu những quy định pháp luật có liên quan đến ngành, nghề được phép kinh doanh tại nơi đặt trụ sở chi nhánh ở Tỉnh/Thành phố khác nơi đặt trụ sở chính. Vì có ngành nghề sẽ không được hoạt động tại nơi đó.
 • Đối với ngành dịch vụ ăn uống, hình thức hạch toán bắt buộc phải là hạch toán độc lập. Vì đặc thù của ngành dịch vụ ăn uống là quản lý theo từng quận/huyện riêng biệt. Vậy nên, khi mở chi nhánh cùng tỉnh hoặc khác tỉnh, nếu có ngành ăn uống thì phải đăng ký hình thức hạch toán độc lập, kê khai thuế theo quý, làm báo cáo tài chính cuối năm độc lập so với công ty mẹ.
 • Trường hợp doanh nghiệp đăng ký ngành dịch vụ ăn uống nhưng không phải là ngành chính. Dự định mở chi nhánh thì doanh nghiệp nên kê khai chi tiết ngành, nghề khi đăng ký mở chi nhánh để được gộp chung sổ sách vào công ty mẹ.
 • Trường hợp chi nhánh chọn hạch toán phụ thuộc, khi công ty mẹ giải thể, chi nhánh sẽ phải giải thể theo.
 • Ngành nghề của chi nhánh khác tỉnh phải thuộc ngành nghề của công ty mẹ.

II. Thủ tục đăng ký mở chi nhánh với doanh nghiệp nước ngoài.​

Thủ tục mở chi nhánh được thực hiện thông qua Sở Công Thương Tỉnh/Thành phố nơi doanh nghiệp muốn thành lập chi nhánh.

1. Điệu kiện thành lập chi nhánh:​

Theo Điều 8 Nghị định 07/2016/NĐ-CP thì thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau:

 • Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận.
 • Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 05 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký.
 • Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ.
 • Nội dung hoạt động của Chi nhánh phải phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam, trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Nó cũng phải phù hợp với ngành nghề kinh doanh của thương nhân nước ngoài.
 • Trường hợp nội dung hoạt động của Chi nhánh không phù hợp với cam kết của Việt Nam. Hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Việc mở chi nhánh phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành.

2. Hồ sơ thủ tục mở chi nhánh:​

 • Đơn đề nghị cấp phép thành lập chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương (do đại có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký)
 • Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương
 • Văn bản bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh
 • Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất. Hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận. Chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất.
 • Bản sao điều lệ hoạt động của chi nhánh
 • Bản sao hợp lệ giấy tờ pháp lý của người đứng đầu chi nhánh (nếu là người Việt Nam). Bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Chi nhánh;
 • Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Chi nhánh (hợp đồng thuê trụ sở, thỏa thuận khác về thuê, cho khai thác địa điểm…)
 • Bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở chi nhánh theo quy định tại Điều 28 Nghị Định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương Mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

3. Thủ tục thực hiện:​

 • Thương nhân nước ngoài chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp cho Sở Công Thương tỉnh/thành phố nơi dự định mở chi nhánh.
 • Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ và xử lý.
 • Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, Sở Công Thương ra thông báo sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa hợp lệ.
 • Sau 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Sở Công Thương cấp Giấy phép hoặc không cấp Giấy phép và phải nêu rõ nguyên nhân.
 • Trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 8 Nghị định này và trường hợp việc thành lập Chi nhánh chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành. Cơ quan cấp Giấy phép gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Cơ quan cấp Giấy phép. Bộ quản lý chuyên ngành có văn bản nêu rõ ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý cấp phép thành lập Chi nhánh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ quản lý chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép cấp hoặc không cấp Giấy phép mở Chi nhánh cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp không cấp phép phải có văn bản nêu rõ lý do.

4. Những lưu ý:​

 • Đối với các chi nhánh doanh nghiệp nằm trong khu kinh tế, khu công nghiệp thì hồ sơ sẽ được nhận và xử lý bởi Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp đó.
 • Sau khi được cấp phép, chi nhánh cần phải thực hiện việc thông báo hoạt động, chính thức đi vào hoạt động như thông tin đã cung cấp cho Sở Công Thương.
 • Các quy định trên không áp dụng đối với chi nhánh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập tại Việt Nam.
Hy vọng qua bài viết này có thể giúp cho doanh nghiệp của bạn hoàn thành thủ tục mở chi nhánh công ty nhanh chóng.

FADI cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp như: thành lập công ty, kế toán trọn gói, thay đổi giấy phép kinh doanh, thiết kế logo… Bạn cần hỗ trợ dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 0867 621 662 để được tư vấn (Miễn phí). Hoặc truy cập website: khoitaodoanhnghiep.com
 
×
Quay lại
Top