Hội thảo miễn phí: "LÃNH ĐẠO VIỆT NAM VÀ THÁCH THỨC KINH DOANH MỚI"

thơm taylor

Thành viên
Tham gia
5/11/2016
Bài viết
1
"LÃNH ĐẠO VIỆT NAM VÀ THÁCH THỨC KINH DOANH MỚI"
+ Diễn giả quốc tế đến từ New York, Mỹ: Giáo sư. Arthur Gorgat - Chuyên gia quốc tế đổi mới sáng tạo và lãnh đạo
+ Địa điểm: Tòa nhà Thế kỷ - Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, ngày 02/06/2019.
+ Xem thông tin hi tiết và đăng ký tại: https://bitly.vn/2w4p
 
×
Quay lại
Top