HIỆU ỨNG TUYẾT RƠI TRONG PHOTOSHOP

Tham gia
17/11/2015
Bài viết
0

Mở một tấm hình, ví dụ hình dưới:

hieu-ung-tuyet-roi-trong-photoshop-1.jpg


Trên layer Pallette nhấp đúp vào background sau đó chọn ok để nâng nó lên thành layer 0
Tạo 1 layer mới. Nhấn D để đổi màu nền trước và sau thành Trắng và Đen
Edit > Fill > Use Nền trước
Filter > Noise > Add noice (amount :80%, gaussian, monochromatic)
Tiếp theo Filter > Blur > Gaussian blur với thông số là 1.5 Px sẽ được hình dưới

hieu-ung-tuyet-roi-trong-photoshop-2.jpg


Image > Adjustments > Levels hoặc Ctrl+L vớí thông số sau
Channel=RGB
Input levels=90, 1.00, 120
Output levels=0, 255
Trên layer Pallette kéo layer 0 lên trên layer 1 -> chuyển blending mode thành screen
Có thể duplicated lên để tuyết trông thật hơn
Kết quả

hieu-ung-tuyet-roi-trong-photoshop-3.jpg


Xem chi tiết: khóa học photoshop
Liên hệ: 93/1 Phùng Tá Chu, An Lạc A, Bình Tân
Điện thoại: 0933 41 35 30 – 016699 06518 gặp Huy

Khóa học Word | Khóa học Excel | Khóa học Corel | Khóa học Photoshop | Khóa học Illustrator Ai
Dạy Word cấp tốc | Dạy Corel cấp tốc | Dạy Photoshop cấp tốc | Dạy Illustrator Ai cấp tốc


Khóa học Corel | Khóa học Photoshop | Khóa học Illustrator Ai

khóa học photoshop, hướng dẫn photoshop, kỹ thuật photoshop, thủ thuật photoshop,
 

×
Quay lại
Top