HACCP là gì ? Hệ thống kiểm soát mối nguy và điểm tới hạn

thuvientieuchuan

Thành viên
Tham gia
7/2/2023
Bài viết
0
Chứng nhận HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) là một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được áp dụng để đảm bảo an toàn và chất lượng thực phẩm. Hệ thống này tập trung vào việc phân tích và kiểm soát các mối nguy hiểm tiềm ẩn trong quá trình sản xuất thực phẩm.

Hệ thống HACCP dựa trên việc xác định các điểm kiểm soát quan trọng (critical control points - CCPs) trong quá trình sản xuất thực phẩm, nơi mà các biện pháp kiểm soát có thể được áp dụng để loại bỏ, giảm thiểu hoặc ngăn chặn sự xuất hiện của các nguy cơ gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng. CCPs có thể là các giai đoạn trong quá trình sản xuất, chẳng hạn như quá trình nhiệt trị hoặc quá trình kiểm tra chất lượng.

Chứng nhận HACCP đánh giá và xác nhận rằng một hệ thống quản lý HACCP đã được thực hiện và tuân thủ các tiêu chuẩn quy định. Quá trình chứng nhận bao gồm đánh giá hệ thống HACCP, kiểm tra các tài liệu, quy trình và quản lý, và thường được thực hiện bởi các tổ chức độc lập và có uy tín trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Chứng nhận HACCP thường là yêu cầu bắt buộc hoặc một yêu cầu cao cấp để các công ty và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm. Nó giúp đảm bảo rằng các công ty tuân thủ các quy tắc an toàn thực phẩm và có các quy trình kiểm soát nguy hiểm hiệu quả để đảm bảo sản phẩm thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng.


CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ TIÊU CHUẨN HACCP ?

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp về tiêu chuẩn HACCP:
 1. HACCP là viết tắt của từ gì?
  • HACCP là viết tắt của Hazard Analysis and Critical Control Points, có nghĩa là Phân tích nguy hiểm và Điểm kiểm soát quan trọng.
 2. HACCP được sử dụng để làm gì?
  • HACCP được sử dụng để đảm bảo an toàn và chất lượng thực phẩm bằng cách phân tích các nguy hiểm tiềm ẩn trong quá trình sản xuất thực phẩm và áp dụng các biện pháp kiểm soát tại các điểm quan trọng.
 3. Quá trình triển khai HACCP bao gồm những bước nào?
  • Quá trình triển khai HACCP bao gồm bảy bước:
   1. Xác định các nguy hiểm tiềm ẩn.
   2. Xác định các điểm kiểm soát quan trọng (CCPs).
   3. Thiết lập giới hạn cho các CCPs.
   4. Thiết lập các biện pháp giám sát CCPs.
   5. Thiết lập các biện pháp khắc phục khi CCPs không đạt yêu cầu.
   6. Thiết lập hệ thống ghi nhận và kiểm tra.
   7. Xác định các biện pháp xác minh và xác nhận hiệu quả của hệ thống HACCP.
 4. Ai có trách nhiệm triển khai HACCP trong một tổ chức?
  • Trách nhiệm triển khai HACCP thuộc về các công ty và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm. Thông thường, một đội ngũ chuyên gia về an toàn thực phẩm và chất lượng sẽ được hình thành để triển khai HACCP và đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn.
 5. HACCP có những lợi ích gì?
  • Các lợi ích của HACCP bao gồm:
   • Đảm bảo an toàn thực phẩm: HACCP giúp xác định và kiểm soát các nguy hiểm trong quá trình sản xuất để đảm bảo thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng.
   • Nâng cao chất lượng sản phẩm: HACCP đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng được tuân thủ và giúp cải thiện quy trình sản xuất.
   • Tuân thủ quy định: HACCP thường là yêu cầu pháp lý hoặc quy định trong nhiều quốc gia và
>>> Checklist haccp có những nội dung gì ?

Quá trình triển khai HACCP bao gồm những bước nào?

Quá trình triển khai HACCP bao gồm bảy bước chính. Dưới đây là mô tả chi tiết về từng bước:
 1. Xác định nguy hiểm tiềm ẩn (Hazard Analysis): Bước đầu tiên là xác định tất cả các nguy hiểm có thể gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng trong quá trình sản xuất thực phẩm. Các nguy hiểm có thể bao gồm vi khuẩn, vi rút, hóa chất, tác động vật lý và các yếu tố khác.
 2. Xác định các điểm kiểm soát quan trọng (Critical Control Points - CCPs): Sau khi xác định nguy hiểm, các CCPs cần được xác định. CCPs là các bước trong quá trình sản xuất thực phẩm mà kiểm soát có thể được áp dụng để ngăn chặn, loại bỏ hoặc giảm thiểu nguy cơ gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng.
 3. Thiết lập giới hạn cho các CCPs (Critical Limits): Mỗi CCP cần được thiết lập giới hạn để đảm bảo rằng quá trình kiểm soát đang hoạt động hiệu quả. Giới hạn này phải được xác định dựa trên các yếu tố khoa học và quy định.
 4. Thiết lập các biện pháp giám sát CCPs (Monitoring Procedures): Để đảm bảo rằng các CCPs đang được kiểm soát đúng cách, các quy trình giám sát cần được thiết lập. Các biện pháp giám sát bao gồm các phương pháp kiểm tra, đo lường, theo dõi và ghi lại thông tin liên quan đến CCPs.
 5. Thiết lập các biện pháp khắc phục khi CCPs không đạt yêu cầu (Corrective Actions): Trong trường hợp CCPs không đạt yêu cầu, các biện pháp khắc phục phải được thiết lập để xử lý tình huống. Điều này bao gồm xác định nguyên nhân gây ra sự cố, loại bỏ nguy hiểm và thiết lập các biện pháp khắc phục để đảm bảo quá trình sản xuất tiếp tục được kiểm soát.
 6. Thiết lập hệ thống ghi nhận và kiểm tra (Record-keeping and Verification): Hệ thống ghi nhận cần được thiết lập để theo dõi và lưu trữ thông tin liên quan đến HACCP. Các hoạt động kiểm tra và xác minh cần được thực hiện để đả
Ai có trách nhiệm triển khai HACCP trong một tổ chức?

Trách nhiệm triển khai HACCP trong một tổ chức thuộc về các công ty và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm. Tuy nhiên, quá trình triển khai HACCP thường được thực hiện bởi một đội ngũ chuyên gia và nhân viên có kiến thức và kỹ năng về an toàn thực phẩm, chất lượng và quản lý quy trình sản xuất.
Các công ty và tổ chức có trách nhiệm đảm bảo rằng HACCP được triển khai đúng cách và tuân thủ tiêu chuẩn. Điều này bao gồm:
 1. Quản lý cấp cao: Lãnh đạo và quản lý cấp cao trong tổ chức phải cam kết và ủng hộ việc triển khai HACCP. Họ có trách nhiệm xác định các nguồn lực cần thiết và tạo ra một môi trường hỗ trợ để triển khai thành công HACCP.
 2. Đội ngũ chuyên gia: Các chuyên gia về an toàn thực phẩm và chất lượng cần được tạo ra hoặc thuê bên ngoài để hỗ trợ trong quá trình triển khai HACCP. Những người này có nhiệm vụ xác định và phân tích các nguy hiểm tiềm ẩn, thiết lập các CCPs, đề xuất giới hạn và biện pháp kiểm soát, và thực hiện việc giám sát và xác minh.
 3. Nhân viên: Tất cả nhân viên liên quan đến quá trình sản xuất, kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm cần được đào tạo và hướng dẫn về HACCP. Họ có trách nhiệm thực hiện các quy trình HACCP đúng cách, báo cáo các sự cố và tuân thủ các quy định.
 4. Các tổ chức đánh giá và chứng nhận: Các tổ chức độc lập và có uy tín trong lĩnh vực an toàn thực phẩm có thể thực hiện đánh giá và chứng nhận HACCP trong tổ chức. Các công ty và tổ chức có thể tìm kiếm sự chứng nhận từ các tổ chức này để xác nhận rằng hệ thống HACCP của họ tuân thủ tiêu chuẩn quy định.
LỢI ÍCH ĐẠT ĐƯỢC CHO DOANH NGHIỆP KHI ÁP DỤNG HACCP LÀ GÌ ?

Hệ thống HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) mang lại nhiều lợi ích cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm. Dưới đây là một số lợi ích quan trọng của HACCP:
 1. Đảm bảo an toàn thực phẩm: HACCP giúp xác định và kiểm soát các nguy hiểm tiềm ẩn trong quá trình sản xuất thực phẩm, giúp đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng an toàn cho người tiêu dùng. Điều này giảm nguy cơ gây ra các vấn đề sức khỏe liên quan đến thực phẩm như vi khuẩn, vi rút, hóa chất độc hại, và các yếu tố khác.
 2. Nâng cao chất lượng sản phẩm: HACCP đòi hỏi quá trình sản xuất phải tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng cao. Bằng cách áp dụng các biện pháp kiểm soát và giám sát tại các CCPs, tổ chức có thể cải thiện chất lượng sản phẩm, đảm bảo tính nhất quán và đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
 3. Tuân thủ quy định: HACCP thường là yêu cầu pháp lý hoặc quy định trong nhiều quốc gia và khu vực. Việc triển khai HACCP giúp các tổ chức tuân thủ các quy định an toàn thực phẩm và chứng minh sự tuân thủ thông qua các chứng nhận và kiểm tra độc lập.
 4. Giảm rủi ro và chi phí: HACCP giúp giảm nguy cơ xuất hiện các sự cố an toàn thực phẩm và các vấn đề chất lượng sản phẩm. Bằng cách phát hiện sớm và ngăn chặn các nguy hiểm tiềm ẩn, tổ chức tránh được các vụ vi phạm pháp lý, tiêu thụ sản phẩm bị hỏng và các chi phí khác liên quan đến sự cố thực phẩm.
 5. Tăng độ tin cậy của khách hàng: HACCP được coi là một tiêu chuẩn quốc tế cho an toàn thực phẩm. Việc có chứng nhận HACCP giúp tạo lòng tin và tăng độ tin cậy của khách hàng đối với sản phẩm và thương hiệu của tổ chức.
 6. Cải thiện hình ảnh và danh tiếng: HACCP cho phép các tổ chức xây dựng hình ảnh và danh tiếng tích cực trong lĩnh vực an toàn thực
 
×
Quay lại
Top