Giáo trình luật lao động cơ bản

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
MỤC LỤC
TRANG
• Lời giới thiệu ........................................................................................02
• Bài 1: Khái niệm Luật Lao động Việt Nam..........................................03
• Bài 2: Quan hệ pháp luật lao động .......................................................14
• Bài 3 : Việc làm và học nghề ...............................................................21
• Bài 4 : Tuyển dụng lao động ................................................................29
• Bài 5: Thỏa ước lao động tập thể ........................................................44
• Bài 6: Tiền lương ..................................................................................55
• Bài 7: Thời giờ làm việc - thời giờ nghỉ ngơi ......................................69
• Bài 8: Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất ..................................80
• Bài 9: An toàn lao động, vệ sinh lao động –
Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp .........................................92
• Bài 10: Bảo hiểm xã hội .....................................................................113
• Bài 11: Lao động đặc thù ...................................................................134
• Bài 12: Xuất khẩu lao động ................................................................143
• Bài 13: Địa vị pháp lý của Công đoàn trong bảo vệ quyền
và lợi ích hợp pháp của người lao động .................................167
• Bài 14: Giải quyết tranh chấp lao động ..............................................183
• Danh mục tài liệu tham khảo...............................................................200
ST
 

Đính kèm

×
Top Bottom