Giáo dục phổ thông chưa cân đối dạy “chữ” với dạy “người”

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
Thảo luận về chương trình SGK giáo dục phổ thông hiện nay, các ủy viên Ủy ban TVQH cho rằng, chương trình sách giáo khoa hiện nay còn chưa cân đối việc dạy “chữ” với dạy “người”.

Nhất trí với kết quả giám sát, các Ủy viên Ủy ban TVQH đều cho rằng, chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông về cơ bản đã thể hiện được quan điểm, đường lối đổi mới giáo dục của Đảng và Nhà nước, tuy nhiên còn thiên về trang bị kiến thức mà chưa chú trọng đúng mức việc rèn luyện tư duy sáng tạo và năng lực tự học cũng như giáo dục kỹ năng sống và đạo đức học sinh, nhất là đối với học sinh dân tộc thiểu số và học sinh ở các địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn.

KenhSinhVien-1508hop.jpg


Ông K’Sor Phước, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội phát biểu: “Giáo dục nhằm mục đích xây dựng nhân cách con người. Đến rất nhiều huyện, tỉnh có trường Dân tộc nội trú, các cháu vẫn còn rất rụt rè khi tiếp xúc với mọi người, như vậy là cần giáo dục về hình thành nhân cách rồi mới đến hướng nghiệp. Điều này chưa được nêu đậm, mà đây là nằm trong chương trình sách giáo khoa của chúng ta”.

Ông Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách Quốc hội nhận xét: “Hệ thống giáo dục của chúng ta còn thiếu hơi thở của thời đại và thực tiễn, đó là những vấn đề của xu thế phát triển hiện nay, là yêu cầu đặt ra của cả thế giới này, trong điều kiện hậu công nghiệp, trong nền kinh tế tri thức hiện nay và trong điều kiện Việt Nam hòa nhập thì chúng ta cảm thấy giáo dục của ta còn thiếu, chưa đáp ứng được. Thứ hai là thiếu cái thực tiễn của Việt Nam, của con người Việt Nam và văn hóa Việt Nam”.

Các thành viên Ủy ban TVQH cũng cho rằng, chương trình sách giáo khoa hiện nay còn thiên về truyền đạt kiến thức, chưa chú trọng đúng mức việc rèn luyện tư duy sáng tạo và năng lực tự học, chưa cân đối dạy “chữ” với dạy “người”, một số nội dung thuộc một số môn học còn thiếu tính khả thi.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được ban hành tương đối đầy đủ, đã từng bước thể chế hóa các chủ trương, quan điểm lớn của Đảng về giáo dục, tạo hành lang pháp lý cho giáo dục phổ thông phát triển. Tuy nhiên với số lượng hơn 460 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực này là quá nhiều, trong khi phương diện luật pháp còn thiếu, vì vậy Ủy ban TVQH đề nghị Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng tiếp thu nghiêm túc ý kiến này, phối hợp với Chính phủ tiếp tục hoàn thiện báo cáo gửi đến các đại biểu QH trong kỳ họp thứ 6 tới.
Theo VTV
 
×
Top Bottom