EVIL WAYS - Lời Dịch Anh Việt

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.277
EVIL WAYSSantana - 1969

You've got to change your evil ways, baby
Xin em bớt hư thân mất nết, mình ơi
Before I stop loving you
Để trước khi anh hết thương em
You've got to change, baby
Cải tâm hướng thiện, mình ơi
And every word that I say, it's true
Lẽ nào sai mọi lời anh nói!

You've got me running and hiding
Cứ buộc anh trốn tìm đuổi bắt
All over town
Làng trên xóm dưới
You've got me sneaking and peeping
Cứ bắt anh lén lút rình mò
And running you down
Tìm em xóm dưới làng trên
This can't go on...
Không thế này mãi…
Lord knows you got to change, baby
Cải tà qui chánh, ý trời mình ơi

When I come home, baby
Hôm về đến nơi, mình à
My house is dark and my pots are cold
Nhà thì tối, cơm canh nguội lạnh
You're hangin' round, baby
Mình thì đang buôn chuyện xóm làng
With Jean and Joan and-a who knows who
Với Yến với Oanh với ai có trời mới thấu
I'm getting tired of waiting and fooling around
Ngày càng chán phải quẩn quanh chờ đợi
I'll find somebody who won't make me feel like a clown
Anh sẽ tìm người mới, cô ấy sẽ không để anh đóng vai hề
This can't go on...
Không thế này mãi…
Lord knows you got to change, baby
Cải tâm hướng thiện, ý trời mình ơi

When I come home, baby
Hôm về đến nơi, mình à
My house is dark and my pots are cold
Nhà thì tối, cơm canh nguội lạnh
You're hangin' round, baby
Mình thì đang buôn chuyện xóm làng
With Jean and Joan and-a who knows who
Với Yến với Oanh với ai có trời mới thấu
I'm getting tired of waiting and fooling around
Ngày càng chán phải quẩn quanh chờ đợi
I'll find somebody who won't make me feel like a clown
Anh sẽ tìm người mới, cô ấy sẽ không để anh đóng vai hề
This can't go on...
Không thế này mãi…
Yeah ... Yeah ... Yeah ...

Translated and Subtitled by Lê Quốc An
 
Hiệu chỉnh:
×
Top Bottom