Encoder Kubler, nhà cung cấp Kubler

NhanATT

Thành viên
Tham gia
8/2/2023
Bài viết
1
Đại lý mã hóa vòng quay Kubler

Kübler là nhà sản xuất của Đức nổi tiếng với việc sản xuất nhiều loại linh kiện điều khiển chuyển động và tự động hóa công nghiệp, bao gồm cả bộ mã hóa.

Linhkienthaythetudonghoa chuyên cung cấp sản phẩm của Kubler tại thị trường công nghiệp hóa tự động hóa tại Việt Nam

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn về kỹ thuật cũng như về giá cả sản phẩm Kubler qua số điện thoại 0938984234- Mr Nhân hoặc email Nhan@antrongtin.com

Model về các loại Bộ mã hóa Kubler Việt Nam chuyên dùng:

Kubler 8.9081.4172.2001

Kubler 8.0000.6901.0002.0031

Kubler 8.5020.2151.1000 (8.5020,2151,1000)

Kubler 8.5020.2151.1000 (8.5020,2151,1000)

Kubler 8.5020.2151.1000 (8.5020,2151,1000)

Kubler 8.3720.5631.1024

Kubler 8.3720.5631.1024

Kubler 8.5000.B120.3600.0009

Kubler 8.5020.2151.1000

Kubler 8.5000.0000.1024.S026.0045

Kubler 8.5820.1620.0001.4106

Kubler 8.0000.5012.0001

Kubler 8.5873.5322.G721

Kubler 8.5873.5322.B321

Kubler 8.5000.5552.2000

Kubler D8.3A1.0025.A111.0000

Kubler D8.3A1.0025.A111.0000

Kubler 8.0010.40E0.0000

Kubler 5020(8.0010.40E0.0000))

Kubler 8.5820.0831.1024.1000

Kubler T8.5000.C820.1200.0014

Kubler 8.5820.0831.1024.1000

Kubler 8.3700.1344.0360

Kubler 8.3700.1348.1000

Kubler 8.5823.3832.1024

Kubler 8.5823.3831.1024

Kubler 8.5800.2292.1000

Kubler 8.5823.3842.1024

Kubler 8.5823.3832.1024

Kubler 8.5800.2292.1000

Kubler 8.5823.3842.1024

Kubler 8.5000.B120.1250

Kubler 8.A02H.2A21.0512

Kubler 8.5000.5612.5000

Kubler 8.0010.40E0.0000

Kubler 8.0010.40E0.0000

Kubler 8.5820.1620.0001.4106

Kubler 8.5020-3151.1000

Kubler 8.3620.544E-0100

Kubler 8.9080.1831.3001

Kubler 8.5000.8351.1000

Kubler 8.9000.1165.3000

Kubler 8.5863.1221.G223

Kubler 8.5863.1224.G323

Kubler 8.5823.3831.1024

Kubler 8.5883.1464.G321

Kubler 8.5862.1234.3001

Kubler 8.0000.1101.1010

Kubler 8.5000.8351.1000

Kubler T8.5860.4432.3001

Kubler D8.1106.6832.3113

Kubler 8.5868.1231.3112

Kubler 8.5863.1222.G221

Kubler 8.5852.1233.G121

Kubler 8.5020.D854.2048

Kubler 8.5888.5631.3112

Kubler 8.5852.1232.G121

Kubler 8.5878.5631.3112

Kubler 8.3720.1624.0360

Kubler 8.5850.1282.G132

Kubler D5.3501.A221.0000

Kubler 8.5852.1231.G121

Kubler 8.5850.1282.G132

Encoder Kubler 1.230.211.033

Kubler 8.5821.1C31.1024

Kubler 8.A02H.3A31.1024

Kubler 8.5820.4512.4096

Kubler 8.A02H.5532.1024

bộ mã hóa quay Kubler 8.5823.3411.1500

Kubler 8.A02H.3182.2048

Kubler 8.5020.2521.1024

Kubler 8.5000.8351.1024

Kubler 8.5870.1841.B102

Kubler 8.5823.3842.1024

Kubler 8.5863.1222.G323

Kubler 8.5853.1222.G321

Kubler 8.5850.1285.G132

Kubler 8.5858.1232.3112

Kubler 8.5823.3842.1024

Kubler 8.A02H.5531.1024

Kubler 8.5020.4851.2048

Kubler 8.5863.1222.G321

Kubler 8.5883.5322.G221

Kubler 8.H120.475K.0050

Kubler 8.5883.5422.G323

Kubler 8.5820.1N21.0100

Kubler 8.5858.1231.3113

Kubler 8.5020.D554.1024

Kubler 8.5883.5424.G321

Kubler 8.5883.5322.G321

Kubler 8.5873.5322.G721

Kubler 8.A02H.1232.2048

Kubler 8.5020.4852.1024

Kubler 8.9000.1162.1024 – out o production

Kubler 8.0010.4000.0016 – unknown item code

Kubler 8.5000.8354.5000

Kubler T8.5860.2112.1001

Kubler 8.5888.5631.3113

Kubler 8.A02H.1532.1024

Kubler 8.5863.1221.G321

Kubler 8.5000.8352.1024

Kubler 8.5823.3821.1024

Kubler 8.5888.5431.3112

Kubler 8.5020.4551.2048

Kubler 8.9080.1832.3001

Kubler 8.LI20.0100.2050.S004

Kubler 8.0000.1501.1010

Kubler 8.5858.3222.2112

Kubler 8.5868.1231.3001

Kubler 8.5020.D551.1024

Kubler 8.5805.1262.18000

Kubler 8.A02H.1A31.1024

Kubler 8.0000.6200.0002

Kubler 8.5860.1231.3001

bộ mã hóa quay Kubler 8.3610.3362.2000

Kubler 8.5020.0320.1024.S090

Kubler 8.5821.1C31.1024.9083

Kubler 8.A02H.5241.1024

Kubler 8.A02H.5241.2048

Kubler 8.9080.4132.3001

Kubler 8.5020.3814.1024

Kubler 8.5800.2255.1024

Kubler 8.7030.1422.0500

Kubler 8.5863.3020.G223.S030.K005

Kubler 8.5802.1273.1000

Kubler 8.7068.1131.3111

Kubler 8.5850.128T.G132.0100.EX

Kubler 8.5800.2255.1024

Kubler 8.5820.0H30.0005.5140.0100

Kubler 8.5888.5431.3113

Kubler 3.167.211.075

Kubler 8.5850.1282.G132

Kubler 8.0000.6901.0003

Kubler 8.5020.C511.1024

Kubler 8.5883.5422.G321

Kubler 8.5000.0000.1024.S026.0070 8.5805.1245.36000

Kubler 8.5800.2165.1024

Kubler 8.5888.5431.3113

Kubler 8.5820.0H30.0512.5093.0015

Kubler 8.5020.8854.1024

Kubler 8.A02H.5532.1024

Kubler 8.0000.6201.0003

Kubler 8.5020.C524.1024

Kubler 8.5020.C524.4096

Kubler 8.5000.0022.1024.T025 20PC

Kubler 8.A0ZH.5151.2048 / 8.A02H.1K42.1024 / 8.5852.0000.G121.Y026 do not exist

Kubler 8.A02H.1242.1024

Kubler 8.5883.1522.G221

Kubler 8.0000.6741.0001

Kubler 8.5820.3P32.0360

Kubler 8.5868.1231.3112

Kubler T8.5820.3862.1024

Kubler 8.5860.1231.3001 2PC out of production

Kubler 8.0000.5012.0000
 

Đính kèm

 • Bộ mã hóa Kubler.jpg
  Bộ mã hóa Kubler.jpg
  86,1 KB · Lượt xem: 0
 • đại lý Kubler.jpg
  đại lý Kubler.jpg
  83,1 KB · Lượt xem: 0
 • Encoder Kubler.jpg
  Encoder Kubler.jpg
  77,3 KB · Lượt xem: 0
×
Quay lại
Top