Dịch vụ tư vấn thừa kế thế vị

thienthankila

Thành viên
Tham gia
25/12/2018
Bài viết
1
thừa hưởng được hiểu là việc dịch chuyển tài sản của người đã chết sang cho người còn sống. Thực ra cho biết thêm có những tình huống người được hưởng thừa hưởng lại chết trước hoặc chết cùng lúc với những người để lại di sản. Lúc ấy lao lý cho phép con của người thừa kế được hưởng phần di sản mà lẽ ra bố mẹ chúng sẽ tiến hành hưởng theo quy định nếu còn sống. Chế định này gọi bằng thừa kế thế vị.

thừa hưởng thế vị là một trong tình huống thừa hưởng đặc biệt chỉ xẩy ra khi đủ những điều kiện luật pháp tại điều 677BLDS.

Điều 677. Thừa hưởng thế vị

Trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng 1 thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.

như vậy, thừa hưởng thế vị là sự việc các con (cháu, chắt) được thay vào vị trí của bố hoặc mẹ (ông hoặc bà) để hưởng di sản của ông, bà (hoặc cụ) trong trường hợp bố hoặc mẹ (ông hoặc bà) chết trước hoặc chết cùng ông, bà (hoặc cụ).

Các tình huống thừa kế thế vị bao gồm;

– Cháu thế vị cha hoặc mẹ để hưởng phần di sản của ông bà.

– Chắt thế vị cha hoặc mẹ để hưởng phần di sản của cụ.

thừa kế thế vị chỉ phát sinh từ thừa hưởng theo lao lý mà không phát sinh từ thừa hưởng theo di chúc. Nếu cha, mẹ chết trước hoặc chết cùng thời điểm với ông, bà hoặc cụ thì phần di chúc định đoạt tài sản cho phụ huynh (nếu có di chúc) sẽ vô hiệu. Phần di sản đó được chia theo quy định và bây giờ cháu (chắt) mới được hưởng thừa hưởng thế vị.

quan hệ thừa hưởng thế vị không phải là thừa kế theo trình tự hàng nhưng hàng thừa kế là địa thế căn cứ để xác định mối quan hệ thừa kế thế vị. Thừa hưởng thế vị là một chế định của pháp luật nhằm mục tiêu bảo về quyền lợi cho người không còn xa lạ nhất của người để lại di sản, tránh trường hợp di sản của ông mà mà cháu không được hưởng lại để cho tất cả những người khác hưởng.

cũng giống như những người thừa hưởng khác, người thừa kế thế vị chưa được hưởng di sản nếu họ lắc đầu nhận di sản hoặc bị truất quyền hưởng di sản theo pháp luật tại điều 642 và điều 643 Bộ luật dân sự 2005.

Các yêu cầu đáp ứng hưởng thừa hưởng thế vị.

thừa hưởng thế vị là trường hợp thừa hưởng đặc biệt. Do vậy, những người dân thừa kế thế vị cũng rất độc đáo. Khi xét về hàng thừa hưởng thì họ chưa được hưởng di sản nhưng họ được trao thay cho bố (hoặc mẹ) của họ (là những người đáng ra được hưởng thừa hưởng nếu còn sống). Theo quy định thì thừa kế thế vị chỉ đặt ra khi vừa lòng những điều kiện sau:

– những người dân thừa kế phải có quan hệ thừa kế thứ 2 trong hàng thừa hưởng đầu tiên (quan hệ thừa kế giữa cha mẹ, con), trong số đó người thế vị phải là kẻ ở đời sau. Có nghĩa là chỉ có con được thế vị cha mẹ mà không lúc nào có tình huống cha, mẹ thế vị cho con. Người được hưởng thừa kế thế vị rất có thể là con đẻ hoặc con nuôi. Điều 678 BLDS 2005 quy định: “Con nuôi & cha nuôi, mẹ nuôi được thừa hưởng di sản của nhau và còn được thừa kế di sản theo pháp luật tại Điều 676 và Điều 677 của bộ luật này.”

– thừa hưởng thế vị chỉ được đặt ra khi người thừa hưởng chết trước hoặc chết cùng thời điểm với những người để lại di sản: Xét theo nguyên lý thì không còn có tình huống hai người chết cùng 1 thời điểm. Nhưng trên thực chất xảy ra có những trường hợp nhiều bạn chết trong 1 tai nạn mà không còn xác định được ai chết trước, ai chết sau. Vì thế, buộc phải suy đoán họ chết cùng một thời điểm. Nếu hai người thừa hưởng gia tài của nhau mà được xem là chết cùng một thời điểm, thì họ sẽ không được thừa hưởng của nhau, di sản của mọi người được chia cho tất cả những người thừa kế của mình. Lao lý luật pháp như vậy để việc chia di sản thừa kế được thực hiện thông thường, không tác động ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ của những người dân thừa hưởng khác

– Cháu, chắt của người để lại di sản phải còn sống hoặc chưa thành lập và hoạt động nhưng đã thành thai vào thời điểm ông, bà, cụ chết mới được vận dụng chế định thừa kế thế vị: thừa hưởng là sự việc dịch rời gia sản của những người đã chết sang cho người còn sống. Vì thế, các điều kiện để những người dân được hưởng thừa hưởng thế vị cũng chính là họ phải còn sống hoặc đã thành thai vào thời điểm mở thừa kế. Nếu thai nhi ra đời & còn sống thì được hưởng phần di sản đó, nếu chết trước khi sinh hoặc ngay sau khi sinh thì phần di sản được chia cho những người thừa kế khác.

Nguồn: tư vấn luật thừa kế mới nhất
 
×
Quay lại
Top